Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Finansdepartementet

Remiss Ds 2024:10 Stärkt skydd för vissa förtroendevalda och en tydligare intern kontroll i kommuner och regioner Diarienummer: Fi2024/01177

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2024:10 Stärkt skydd för vissa förtroendevalda och en tydligare intern kontroll i kommuner och regioner.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 20 september 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...