Hoppa till huvudinnehåll

Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om regeringens arbete och politik i EU. Exempelvis vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och ministerrådet samt vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan.

Ansvariga statsråd
Ulf Kristersson
Jessika Roswall
Ansvariga departement
Statsråds­beredningen

Aktuellt om EU

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

EU-representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Regeringens arbete i EU

Regeringen företräder Sverige i Europeiska rådet och i Europeiska unionens råd, ofta kallat ministerrådet. Statsministern har det övergripande ansvaret för utvecklingen och samordningen av Sveriges EU-politik.

Mer om regeringens arbete i EU

EU:s miljökommissionär och Sveriges klimatminister står i skogen under ett svart paraply
EU-kommissionär Wopke Hoekstra och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Foto: Gunilla Strömberg/Regeringskansliet

Romina Pourmokhtari tog emot EU:s klimatkommissionär Wopke Hoekstra

EU:s klimatkommissionär Wopke Hoekstra reste till Stockholm den 10–11 juni. Under besöket diskuterades bland annat EU:s klimatpolitik för nästa lagstiftningsperiod och EU:s klimatramverk för 2040. Kommissionären besökte också riksdagen samt företag som arbetar med klimatomställningen.

Justitieminister Gunnar Strömmer blir intervjuad av EU-report. Han står utomhus och i bakgrunden syns flera EU-flaggor.
Justitieminister Gunnar Strömmer intervjuas inför RIF-råd i Luxemburg. Foto: Europeiska unionen

Rådet för inrikes- och rättsliga frågor (RIF) håller möte i Luxemburg

Den 13–14 juni hölls ett möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Luxemburg. Ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, deltog i en diskussion om krisberedskap och krishantering på EU-nivå. På agendan stod också frågor om brottsbekämpande myndigheters tillgång till data, EU:s viseringspolitik och arbete mot gränsöverskridande organiserad brottslighet där justitieminister Gunnar Strömmer deltog.

Energi-och näringsminister Ebba Busch på möte i Bryssel
Energi-och näringsminister Ebba Busch Foto: Europeiska unionen

EU:s gröna giv på agendan vid energirådet

Energi- och näringsminister Ebba Busch reste till Bryssel för att delta vid energirådet. På agendan stod bland annat rådsslutsatser om hållbar elnätsinfrastruktur samt diskussioner om RePowerEU och det fortsatta arbetet med den europeiska gröna given.

Jessika Roswall, EU-minister
Jessika Roswall, EU-minister Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

EU-arbetsgrupper

EU-arbetsgrupper är regeringens nya form för samråd och fördjupat samarbete med näringsliv och organisationer om EU-frågor.

Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Regeringens EU-prioriteringar

Medlemskapet i Europeiska unionen är avgörande för Sveriges ekonomi, säkerhet och vår röst i världen. Regeringen strävar därför efter att Sverige ska vara en aktiv, engagerad och pådrivande medlem som verkar för att göra EU säkrare, grönare och friare.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

EU-deklarationen

Varje år tar regeringen fram en EU-deklaration som tydliggör regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Nuvarande deklaration presenterades av statsminister Ulf Kristersson under ett öppet sammanträde i riksdagens EU-nämnd den 15 november 2023.

Innehåll om Sverige i EU

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3769 träffar.

Laddar...