Hoppa till huvudinnehåll

Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om regeringens arbete och politik i EU. Exempelvis vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och ministerrådet samt vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan.

Aktuellt om EU

 • Konkurrenskraft var i fokus på extrainsatt EU-toppmöte

  Foto: Europeiska unionen

  På ett extrainsatt möte i Europeiska rådet som pågick den 17-18 april diskuterade EU:s stats- och regeringschefer hur den långsiktiga europeiska konkurrenskraften kan förbättras. Det handlade bland annat om frågor som att stärka EU:s inre marknad, förenkla byråkratin för företag och säkerställa en stabil och förutsägbar energiproduktion.

 • EU-minister Jessika Roswall bjöd in till samtal om EU:s strategiska agenda

  Den 12 april bjöd EU-minister Jessika Roswall in representanter från arbetsmarknadens parter och intresseorganisationer för att diskutera EU:s strategiska agenda för kommande mandatperiod. Syftet med mötet var att tillsammans diskutera hur innehållet i agendan ska spegla svenska intressen, värderingar och prioriteringar.

 • Civilministern deltar på informellt möte med EU:s digitaliseringsministrar

  Den 11–12 april samlas EU:s digitaliseringsministrar i Louvain-la-Neuve i Belgien. Sverige representeras av civilminister Erik Slottner som ansvarar för digitaliseringsfrågor.

  Digitaliseringsministrarna ska bland annat diskutera hur EU kan främja utbyggnaden och utvecklingen av Europas digitala infrastruktur, mot bakgrund av kommissionens vitbok och rekommendation som nyligen publicerats. På dagordningen finns även en diskussion om hur EU kan främja en säker, ansvarsfull och pålitlig onlinemiljö.

Regeringens arbete i EU

Regeringen företräder Sverige i Europeiska rådet och i Europeiska unionens råd, ofta kallat ministerrådet. Statsministern har det övergripande ansvaret för utvecklingen och samordningen av Sveriges EU-politik.

Samarbete om EU-frågor

Läs mer om regeringens fördjupade samarbete om EU-frågor.

Mer om regeringens arbete i EU

Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Regeringens EU-prioriteringar

Medlemskapet i Europeiska unionen är avgörande för Sveriges ekonomi, säkerhet och vår röst i världen. Regeringen strävar därför efter att Sverige ska vara en aktiv, engagerad och pådrivande medlem som verkar för att göra EU säkrare, grönare och friare.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

EU-deklarationen

Varje år tar regeringen fram en EU-deklaration som tydliggör regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Nuvarande deklaration presenterades av statsminister Ulf Kristersson under ett öppet sammanträde i riksdagens EU-nämnd den 15 november 2023.

Foto: Sveriges representation vid Europeiska unionen

Sveriges EU-representation

Sveriges ständiga representation vid EU är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Den viktigaste uppgiften är att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet och här arbetar tjänstemän från alla departement.

Innehåll om Sverige i EU

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3671 träffar.

Laddar...