Hoppa till huvudinnehåll

Pål Jonson

Försvarsminister

Försvarsdepartementet

"Försvaret av Sverige är en kärnuppgift för staten och grundläggande för vår demokrati och frihet. Ett starkare försvar, medlemskap i Nato och stöd till Ukraina stärker vår säkerhet i en orolig tid."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Pål Jonson

  • Försvarsministern och minister för civilt försvar mötte ideella organisationer som stöttar Ukraina

    Carl-Oskar Bohlin och Pål Jonson står vid varsitt ståbord och välkomnar organisationerna som har samlats.
    Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och försvarsminister Pål Jonson. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

    Den 10 april mötte försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin ideella organisationer som på olika sätt stöttar Ukraina. Syftet med mötet var att ge organisationerna ett tillfälle att informera om det frivilliga stödet till Ukraina och föra en dialog runt utmaningar inom ramen för de frivilliga ansträngningarna.

  • 300 miljoner kronor till att förstärka den militära förmågan

    I vårändringsbudgeten går nu regeringen och Sverigedemokraterna fram med ett tillskott på sammantaget 300 miljoner kronor till att förstärka den militära förmågan. Dessutom gör omfördelningar av medel så att förbandsanslaget tillförs 900 miljoner kronor för att här och nu ytterligare stärka uthålligheten och tillgängligheten i Sveriges försvar.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Cybersäkerhet i fokus för Näringslivsrådet

Den 12 mars hölls årets första möte i det tvärsektoriella näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap. Mötets agenda fokuserade på cybersäkerhet och deltagare från olika sektorer utbytte erfarenheter och insikter kring effektiv informationsdelning och operativ hantering av it-incidenter.

Tre män skakar hand i förgrunden, i bakgrunden står en soldat i vinteruniform och militär materiel.
Finlands försvarsminister Antti Häkkänen, Norges försvarsminister Bjørn Arild Gram och Sveriges försvarsminister Pål Jonson. Foto: Alice Thoms/Regeringskansliet

Försvars­minister Pål Jonson besökte övningen Nordic Response 24

Lördag den 9 mars besökte försvarsminister Pål Jonson den norska militärövningen Nordic Response 24. Övningen är en del av övningsserien Steadfast Defender som är den största Natoövningen som genomförs på decennier.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Tyskland

Den 5 mars tog försvarsminister Pål Jonson emot sin tyska ministerkollega Boris Pistorius. Under besöket diskuterades det säkerhetspolitiska läget, aktuella Nato- och EU-frågor, stödet till Ukraina samt det bilaterala försvarssamarbetet. Under besöket undertecknade försvarsministrarna även en gemensam avsiktsförklaring om fördjupat samarbete mellan Sverige och Tyskland.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Regeringen presenterar största militära stödpaketet till Ukraina

Den 20 februari har regeringen presenterat det 15:e och hittills största militära stödpaketet till Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes den 24 februari 2022. Paket 15 uppgår till ett värde av 7,1 miljarder kronor i löpande priser. Det inkluderar bland annat en marin satsning där Stridsbåt 90, mindre snabbgående motorbåtar (G-båt) och undervattensvapen ingår.

En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

Innehåll från Pål Jonson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 226 träffar.

Laddar...