Hoppa till huvudinnehåll

Skatt och tull

Regeringen ansvarar för lagstiftning och myndighetsfrågor som rör skatter, tull och indrivning. Skattelagstiftningen ska bland annat stödja de ekonomisk-politiska målen, ge goda villkor för företagande och investeringar samt underlätta för medborgare och företagare att göra rätt för sig.

Ansvariga för skatt och tull

Ansvarigt statsråd

Elisabeth Svantesson
Elisabeth Svantesson Finans­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om skatt och tull

  • Skatteförslag som remitterats inför höstbudgeten

    Finansdepartementet kommer remittera ett flertal förslag på skatteområdet inför förhandlingarna om höstbudgeten. Förslagen som remitteras kommer att ligga till grund för budgetförhandlingarna i höst och det är inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna väljer att gå vidare med de nedan upptagna skatteförändringarna. Artikeln kommer uppdateras allteftersom ytterligare skatteförslag remitteras.

  • Kompensation till personer födda 1957

    För att komma till rätta med den situation som inträffat för personer födda 1957 och 1959 föreslår regeringen en kompensation samt senareläggning av ikraftträdandet av höjningen av åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget. Förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2024 och Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslagen. Remissvaren ska ha kommit in senast den 15 januari 2024.

  • Nyhetsflöde och publiceringar

    Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om skatt och tull

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1748 träffar.

Laddar...