Hoppa till huvudinnehåll

Kommuner och regioner

Den kommunala självstyrelsen och beskattningsrätten är inskriven i grundlagen och innebär en självständig och fri bestämmanderätt för kommuner och regioner. Kommuner och regioner styrs av folkvalda politiker i kommun- respektive regionfullmäktige. Staten reglerar och styr kommuners och regioners verksamhet genom lag, förordning och föreskrifter. Staten har också ett ansvar att kommuner och regioner har goda och likvärdiga förutsättningar att bedriva en effektiv välfärd med god kvalitet.

Ansvariga för kommuner och regioner

Ansvarigt statsråd

Erik Slottner Civil­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om kommuner och regioner

  • Förstärkning av det generella statsbidraget till kommuner och regioner

    Regeringen vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och regioner och föreslår att det generella statsbidraget förstärks med 6 miljarder kronor från 2023. Ökade generella statsbidrag behövs för att minska risken att den höga inflationen leder till neddragningar i de kommunala verksamheterna.

Så styrs kommuner och regioner

Sverige är indelat i 21 regioner och 290 kommuner. Kommuner och regioner är självstyrande och styrs av regionalt och lokalt folkvalda politiker. Självstyret är grundlagsstadgat.

Kommunal ekonomi

Verksamheten i kommuner och regioner finansieras till största del av skatteintäkter och avgifter, men också av bidrag från staten. Statsbidragen kan vara generella eller riktade och fördelas av regeringen i statens budget.

Lokal fördelning av satsningar i höstbudgeten

Den 20 september överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2024. Här presenteras en lokal fördelning av satsningarna i budgeten. Fördelningen redovisas per län.

Innehåll om kommuner och regioner

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 386 träffar.

Laddar...