Hoppa till huvudinnehåll

Grundlagar och integritet

Området omfattar Sveriges fyra grundlagar vilka är regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I området ingår frågor som rör offentlighetsprincipen och den enskildes personliga integritet.

Ansvariga för grundlagar och integritet

Ansvarigt statsråd

Justitieminister Gunnar Strömmer
Gunnar Strömmer Justitie­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om grundlagar och integritet

  • Utredning föreslår att tillståndskravet för kamerabevakning tas bort

    2023 års kamerabevakningsutredning har överlämnat sitt betänkande Kamerabevakning i offentlig verksamhet – lättnader och utökade möjligheter till justitieminister Gunnar Strömmer. Utredningen föreslår bland annat att tillståndskravet för kamerabevakning tas bort, till exempel för kommuner och regioner.

  • Skyddet för personuppgifter ska förstärkas

    Justitieminister Gunnar Strömmer.
    Justitieminister Gunnar Strömmer. Foto: Nadine Sohier/Regeringskansliet

    Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Syftet är att stärka skyddet för den personliga integriteten när personuppgifter offentliggörs på internet och i andra liknande sammanhang. Detta för att bl.a. göra det svårare för kriminella nätverk att kartlägga personer i olika söktjänster.

Innehåll om grundlagar och integritet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 568 träffar.

Laddar...