Hoppa till huvudinnehåll

Energi

Energipolitiken omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi. Politiken bygger på att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. I området ingår bland annat frågor om el-, värme- och gasmarknader, energieffektivisering och förnybar energi, såsom bio- och solenergi och vind- och vattenkraft.

Ansvariga för energi

Ansvarigt statsråd

Ebba Busch Energi- och närings­minister samt vice stats­minister

Ansvarigt departement

Regeringens klimathandlingsplan

För att Sverige ska nå sina klimatmål och möjliggöra industrins omställning och utveckling i hela landet behövs en kraftfull utbyggnad av fossilfri elproduktion. För att möjliggöra samhällets omställning till klimatneutralitet är alla fossilfria energikällor nödvändiga. Regeringen har därför i propositionen Vårändringsbudget för 2023 (prop. 2022/23:99) föreslagit ett nytt energipolitiskt mål om att elproduktionens sammansättning år 2040 är 100 procent fossilfri elproduktion vilket antogs av riksdagen i juni 2023. (Klimathandlingsplanen s. 88)

Aktuellt om energi

  • Energipolitikens nya inriktning

    Tobias Andersson (SD), ordförande i näringsutskottet, energi- och näringsminister Ebba Busch, finansminister Elisabeth Svantesson och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari under pressträffen den 19 mars 2024.
    Tobias Andersson (SD), ordförande i näringsutskottet, energi- och näringsminister Ebba Busch, finansminister Elisabeth Svantesson och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari under pressträffen den 19 mars 2024. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

    Den 19 mars överlämnade regeringen den energipolitiska inriktningspropositionen till riksdagen. Regeringen lägger om energipolitiken för att möta ett ökande elbehov på kort, medellång och lång sikt samt för att säkra en trygg energiförsörjning och effektiv klimatomställning.

Foto: Image Bank Sweden

Acceleration för industrins gröna omställning och konkurrenskraft

Sverige ska bli grönare och rikare. Framtidens välstånd skapas när vi ställer om till ett fossilfritt samhälle. Regeringen har påbörjat en rad insatser för att accelerera den gröna industriella omställningen och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Det finns sex kärnreaktorer i drift i Sverige. Reaktorerna är fördelade med 3 st i Forsmark, 1 st i Oskarshamn och 2 st i Ringhals.
Det finns sex kärnreaktorer i drift i Sverige. Reaktorerna är fördelade med 3 st i Forsmark, 1 st i Oskarshamn och 2 st i Ringhals. Illustration: Regeringskansliet

Kärnkraft: frågor och svar

Kärnkraften som är en planerbar och fossilfri kraftproduktion är den viktigaste komponenten för att uppnå ett robust elsystem som kan leverera el till konkurrenskraftiga priser när det behövs och där det behövs.

Illustration: Regeringskansliet

Havsbaserad vindkraft

Här beskrivs hur det går till när regeringen beviljar tillstånd för havsbaserad vindkraft i Sveriges ekonomiska zon och vilken status inkomna ansökningar har.

Innehåll om energi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 912 träffar.

Laddar...