Hoppa till huvudinnehåll

Bolag med statligt ägande

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 43 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Dessutom förvaltas två verksamhetsstiftelser. Tillsammans sysselsätter bolagen med statligt ägande cirka 134 000 personer. Det uppskattade sammanlagda värdet på den statliga bolagsportföljen uppgår till 850 miljarder kronor.

Ansvariga för bolag med statligt ägande

Ansvarigt statsråd

Elisabeth Svantesson
Elisabeth Svantesson Finans­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om bolag med statligt ägande

  • Stabil utveckling för den statliga bolagsportföljen

    Värdet på statens bolagsportfölj ökar till 850 miljarder kronor - en ökning med ca 30 miljarder kronor - visar den skrivelse för verksamhetsåret 2022 som publiceras i dag. Det estimerade värdet ökade för sjunde året i rad och under året noterades den högsta samlade omsättningsnivån någonsin för portföljen. Bolagen fortsätter även att ligga i framkant vad gäller välbalanserade styrelser och ledningsgrupper.

Förvaltningsorganisation

Finansdepartementet, som ansvarar för förvaltningen av huvuddelen av de statligt ägda bolagen, har en organisation specialiserad på ägarstyrning och bolagsförvaltning.

Så styrs bolagen

Statens ägarpolicy anger ramverket för bolagsförvaltningen och klargör förhållandet mellan ägare, styrelse och ledning. I ägarpolicyn redogör regeringen för sina förvaltningsmandat och sin inställning i viktiga principfrågor.

Rapportering

Varje år överlämnar regeringen en skrivelse till riksdagen. Skrivelsen redogör för det gångna årets förvaltning av de statligt ägda bolagen. Regeringskansliet ger årligen även ut två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande.

Finansiella rådgivare

Regeringskansliet anlitar finansiella rådgivare för att bistå i samband med utfärdande, försäljning, förvärv och överlåtelse av värdepapper och andra finansiella instrument avseende de statligt ägda företagen.

Innehåll om bolag med statligt ägande

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 132 träffar.

Laddar...