Hoppa till huvudinnehåll

Så styrs Sverige

Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt. Det betyder att den offentliga makten utgår från folket. Svenska folket väljer representanter till riksdagen, regioner och kommuner vart fjärde år. Vi väljer även representanter till Europaparlamentet vart femte år.

Riksdagen utser en statsminister och det är statsministern som får i uppdrag att bilda en regering. Regeringen tar initiativ till nya lagar och ändringar i befintliga lagar. Regeringen har Regeringskansliet till sin hjälp i arbetet.

Regeringen företräder även Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Europaparlamentet väljer EU-kommissionens ordförande utifrån förslag av medlemsstaterna genom Europeiska rådet. Övriga representanter i kommissionen, EU-kommissionärerna, måste godkännas av Europaparlamentet efter att de nominerats av medlemsstaterna.

EU-kommissionen lägger fram förslag på ny gemensam lagstiftning inom EU. Europaparlamentet och ministerrådet beslutar om lagarna utifrån förslagen.

Regeringens arbete på EU-nivå

Laddar...