Hoppa till huvudinnehåll

Krisberedskap

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Aktuellt om krisberedskap

 • Carl-Oskar Bohlin deltog i RIF-möte om krisberedskap och krishantering på EU-nivå

  Carl-Oskar Bohlin står utomhus. I bakgrunden syns en EU-flagga.
  Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Försvarsdepartementet

  Den 13–14 juni hölls möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Luxemburg. Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin deltog vid en ministerdiskussion om krisberedskap och krishantering på EU-nivå den 13 juni.

  Sverige och Finland driver på för att de krishanteringsmekanismer som finns i unionen tydligare måste utformas för att kunna hantera effekterna av det försämrade säkerhetspolitiska läget.

 • Fördjupat samarbete med USA inom totalförsvar och cybersäkerhet i fokus när Carl-Oskar Bohlin besökte Washington

  Carl-Oskar på scen inför publik.
  Carl-Oskar Bohlin talar för Natos krets av seniora nationella tjänstemän för resiliens. Foto: Benjamin Onne/Regeringskansliet

  Den 6–10 maj besökte minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och statssekreterare Johan Berggren Washington, D.C. för möten och besök kopplade till totalförsvar och cybersäkerhet.

Innehåll om krisberedskap

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 495 träffar.

Laddar...