Hoppa till huvudinnehåll

Social­­departementet

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd, så som folkhälsan, sjukvården och äldreomsorgen. Bland departementets ansvarsområden finns också socialförsäkringar för att människor ska vara ekonomiskt trygga när de är sjuka, äldre eller när barnen är små. Frågor om individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg ingår. Dessutom arbetar departementet med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och med frågor om premiepensionssystemet. Departementet ansvarar även för frågor som rör idrott, ungdomspolitik, civilsamhället, trossamfund och begravningsväsendet.

Aktuellt från Socialdepartementet

 • Socialtjänstministern och justitieministern tog emot utredningsförslag för att förebygga ungdomskriminalitet

  (Ny version) Arbetet med att stoppa nyrekryteringen av barn och unga till kriminella gäng behöver stärkas. I juli 2022 tillsattes en utredning med uppdraget att utreda införandet av ungdomskriminalitetsnämnder. I sitt betänkande lämnar utredaren nu förslag på en reform med statligt huvudmannaskap, inspirerad av den modell som införts i Danmark.

 • Världsledare och experter i Sverige för samtal om åtgärder mot antibiotikaresistens

  Gruppfoto på medlemmarna i GLG. De står utomhus under några tallar.
  Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance (GLG) består av världsledare och experter som arbetar för att påskynda politiska åtgärder mot antimikrobiell resistens. Socialminister Jakob Forssmed är medlem i GLG. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  Socialminister Jakob Forssmed leder mötet i Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance i Sigtuna den 6–7 maj där generalsekreterarna för Världshälsoorganisationen, WHO, FN:s miljöprogram, UNEP, och Världsorganisationen för djurhälsa, WOAH, medverkar.

 • Socialtjänstministern besökte Ukraina

  • Vid sidan av toppmötet deltog statsrådet i ett bilateralt möte med vice MR-ombudsman Iryna Suslova.

   Vid sidan av toppmötet deltog statsrådet i ett bilateralt möte med vice MR-ombudsman Iryna Suslova.

   Foto: Vitaly Holovin

  • Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall deltog i ett bilateralt möte med vice MR-ombudsman Iryna Suslova.

   Samtalet med MR-ombudsmannen fokuserade bland annat på de ukrainska barn som sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes olagligt förts bort och tvångsdeporterats från sina hem av den ryska staten.

   Foto: Vitaly Holovin

  • Under sitt besök i Ukraina besökte socialtjänstministern bland annat Mirium-kliniken, där hon träffade den svenske läkaren Richard Brånemark som utvecklat en särskild form av proteser som kan används vid krigsskaderelaterad amputationsvård.

   Under sitt besök i Ukraina besökte socialtjänstministern bland annat Mirum-kliniken, där hon träffade den svenske läkaren Richard Brånemark som utvecklat en särskild form av proteser som kan används vid krigsskaderelaterad amputationsvård.

   Foto: Vitaly Holovin

  Den 26–27 april besökte socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Kiev för att bland annat delta i en ministerkonferens på socialpolitikområdet. Fokus för besöket var barnrättsperspektivet och andra socialtjänstfrågor.

Foto: Maskot

Hälso- och sjukvården är en av regeringens prioriteringar

Patientens bästa står i centrum när hälso- och sjukvården reformeras. Regeringen och dess samarbetsparti har enats om reformer som bland annat ska kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra arbetsmiljö och kompetensförsörjning för anställda inom vården.

Gruppbild på Camilla Waltersson Grönvall, Jakob Forssmed, Anna Tenje och Acko Ankarberg Johansson
De fyra statsråden på Socialdepartementet: socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, socialminister Jakob Forssmed, äldre- och socialföräkringsminister Anna Tenje och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett hälsosamt liv i trygghet - Sveriges ordförandeskap i Nordiska ­ministerrådet 2024

”Ett hälsosamt liv i trygghet” är temat för hälso- och socialområdet under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024. Särskilt prioriterade områden är förebyggande insatser inom vård och omsorg, digitala lösningar inom social- och hälsopolitik, antimikrobiell resistens, tillgång till läkemedel, en god och jämlik hälsa samt hur samarbetet kring beredskap inom hälso- och sjukvården i Norden kan utvecklas.

Foto på Acko Ankarberg Johansson och Sophie Løhde
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Danmarks inrikes- och hälsominister Sophie Løhde vid frukostmötet där ministrar och representanter för flera länder diskuterade konkurrenskraft i Europa och översynen av EU:s läkemedelslagstiftning. Foto: Martin Premmert/Regeringskansliet

Sverige och Danmark samlade EU:s hälsoministrar för ett möte om läkemedelslagstiftningen

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Danmarks inrikes- och hälsominister Sophie Løhde bjöd in till frukostmöte i Bryssel, i samband med det informella EPSCO-mötet den 24 april, för att diskutera läkemedel med fokus på konkurrenskraft i Europa och översynen av EU:s läkemedelslagstiftning.

Gruppbild på de nordiska ministrarna.
På mötet den 17 april deltog ministrar hälso- och socialministrar från Finland, Danmark, Norge, Island, Färöarna och Åland, samt Nordiska ministerrådets generalsekreterare och sekretariat. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Skärmar och sociala medier i fokus när nordiska ­ministerrådet för social- och hälsopolitik möttes i Stockholm

Skärmtidens påverkan på barn och ungas hälsa stod på agendan när ministrar från hela Norden möttes i Stockholm den 17 april. Socialminister Jakob Forssmed var värd för mötet, som var del av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ministerrådet diskuterade också hur det nordiska samarbetet mot antimikrobiell resistens kan stärkas.

Innehåll från Socialdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 5264 träffar.

Laddar...