Hoppa till huvudinnehåll

Carl-Oskar Bohlin

Minister för civilt försvar

Försvarsdepartementet

"Försvaret av Sverige och våra allierade kräver ett starkt civilt försvar. Genom att bygga motståndskraft i hela samhället ökar Sveriges säkerhet i ett allt svårare säkerhetspolitiskt läge. Det civila försvaret ska vara starkt nog att bära det svenska samhället i sina grundläggande funktioner och samtidigt ha förmåga att bistå det militära försvaret i att lösa sina uppgifter."

Genvägar

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Carl-Oskar Bohlin

  • Carl-Oskar Bohlin deltog i RIF-möte om krisberedskap och krishantering på EU-nivå

    Carl-Oskar Bohlin står utomhus. I bakgrunden syns en EU-flagga.
    Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Försvarsdepartementet

    Den 13–14 juni hölls möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Luxemburg. Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin deltog vid en ministerdiskussion om krisberedskap och krishantering på EU-nivå den 13 juni.

    Sverige och Finland driver på för att de krishanteringsmekanismer som finns i unionen tydligare måste utformas för att kunna hantera effekterna av det försämrade säkerhetspolitiska läget.

Generaldirektören för myndigheten för samhällsskydd och beredskap, överbefälhavare för försvarsmakten, statssekreterare för civilt försvar och ministern för civilt försvar sitter runt ett bord i en kontorsmiljö.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, överbefälhavare Micael Bydén, statssekreterare Johan Berggren och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Cornelia Norman/Regeringskansliet

Lärdomar från Ukraina i fokus på Näringslivsrådets möte

Tisdag den 11 juni genomförde det tvärsektoriella Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap en skrivbordsövning i samarbete med Försvarshögskolan (FHS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med övningen var bland annat att ge en inblick i näringslivets utmaningar i en krigssituation.

Carl-Oskar på scen inför publik.
Carl-Oskar Bohlin talar för Natos krets av seniora nationella tjänstemän för resiliens. Foto: Benjamin Onne/Regeringskansliet

Fördjupat samarbete med USA inom totalförsvar och cybersäkerhet i fokus när Carl-Oskar Bohlin besökte Washington

Den 6–10 maj besökte minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och statssekreterare Johan Berggren Washington, D.C. för möten och besök kopplade till totalförsvar och cybersäkerhet.

Carl-Oskar Bohlin, Hans Wallmark och Pål Jonson står bredvid varandra.
Försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark överlämnade slutrapporten Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad (Ds 2024:6) till försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Försvars­beredningen överlämnade totalförsvarsrapporten Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad

Fredagen den 26 april 2024 överlämnade Försvarsberedningen sin rapport Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad till försvarsministern Pål Jonson och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Den 11 april presenterade regeringen under en presskonferens ett paket med åtgärder som ska stärka det civila försvaret och cybersäkerheten.  Ministrar som deltog var Carl-Oskar Bohlin och Acko Ankarberg Johansson.
Satsningarna på totalt 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten 2024 är en del av regeringens arbete för att öka takten i att utveckla det civila försvaret. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

385 miljoner kronor till satsningar på civilt försvar och cybersäkerhet

Den 11 april presenterade regeringen ett paket med åtgärder som ska stärka det civila försvaret och cybersäkerheten. Satsningarna på totalt 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten 2024 är en del av regeringens arbete för att öka takten i att utveckla det civila försvaret.

Innehåll från Carl-Oskar Bohlin

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 183 träffar.

Laddar...