Hoppa till huvudinnehåll

Carl-Oskar Bohlin

Minister för civilt försvar

Försvarsdepartementet

"Försvaret av Sverige kräver ett starkt civilt försvar. Genom att bygga motståndskraft i hela samhället ökar Sveriges säkerhet i ett allt svårare säkerhetspolitiskt läge. Det civila försvaret ska vara starkt nog att bära det svenska samhället i sina grundläggande funktioner och samtidigt ha förmåga att bistå det militära försvaret i att lösa sina uppgifter."

Genvägar

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Carl-Oskar Bohlin

  • Försvarsministern och minister för civilt försvar mötte ideella organisationer som stöttar Ukraina

    Carl-Oskar Bohlin och Pål Jonson står vid varsitt ståbord och välkomnar organisationerna som har samlats.
    Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och försvarsminister Pål Jonson. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

    Den 10 april mötte försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin ideella organisationer som på olika sätt stöttar Ukraina. Syftet med mötet var att ge organisationerna ett tillfälle att informera om det frivilliga stödet till Ukraina och föra en dialog runt utmaningar inom ramen för de frivilliga ansträngningarna.

Den 11 april presenterade regeringen under en presskonferens ett paket med åtgärder som ska stärka det civila försvaret och cybersäkerheten.  Ministrar som deltog var Carl-Oskar Bohlin och Acko Ankarberg Johansson.
Satsningarna på totalt 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten 2024 är en del av regeringens arbete för att öka takten i att utveckla det civila försvaret. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

385 miljoner kronor till satsningar på civilt försvar och cybersäkerhet

Den 11 april presenterade regeringen ett paket med åtgärder som ska stärka det civila försvaret och cybersäkerheten. Satsningarna på totalt 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten 2024 är en del av regeringens arbete för att öka takten i att utveckla det civila försvaret.

Carl-Oskar gående utomhus i solen med en kvinna i uniform.
Besök vid gränsen mellan Nord- och Sydkorea och den svenska delegationen vid Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC), som övervakar att vapenstilleståndsavtalet mellan länderna följs. Foto: Benjamin Onne/Regeringskansliet

Totalförsvar och cybersäkerhet i fokus när Carl-Oskar Bohlin besökte Sydkorea och Singapore

Den 17–22 mars besökte minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin Sydkorea och Singapore för möten och verksamhetsbesök med fokus på totalförsvar och cybersäkerhet. Carl-Oskar Bohlin representerade även Sverige på Summit for Democracy i Sydkorea.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Informationsinsatser ska öka kunskapen om Nato

Regeringen har den 14 mars fattat beslut att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att genomföra en informationsinsats om Nato riktad till den breda allmänheten. I uppdraget ingår även en särskild insats riktad till unga i åldern 16–25 år.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Cybersäkerhet i fokus för Näringslivsrådet

Den 12 mars hölls årets första möte i det tvärsektoriella näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap. Mötets agenda fokuserade på cybersäkerhet och deltagare från olika sektorer utbytte erfarenheter och insikter kring effektiv informationsdelning och operativ hantering av it-incidenter.

Innehåll från Carl-Oskar Bohlin

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 171 träffar.

Laddar...