Hoppa till huvudinnehåll

Nordiskt samarbete

Samarbetet mellan de nordiska länderna är bland de äldsta och mest omfattande regionala samarbetena i världen. Det politiska samarbetet bygger på gemensamma värderingar och en vilja att bidra till en dynamisk utveckling och öka Nordens kompetens och konkurrenskraft.

Nordiska rådet

Nordiska rådet som bildades 1952 är parlamentarikernas samarbetsforum. Rådet har 87 medlemmar, representerande av de fem länderna och de tre självstyrande områdena. Rådsmedlemmarna sitter i ländernas parlament, nomineras av respektive parti och väljs av parlamentet. Direkta val till Nordiska rådet förekommer således inte.

Nordiska rådet, som leds av ett presidium, möts från och med 1996 till en ordinarie session på hösten. Dessemellan kan så kallade temasessioner arrangeras. Det löpande politiska arbetet i Nordiska rådet sker i fem utskott och fyra partigrupper.

Nordiska rådets webbplats

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet som bildades 1971 är de nordiska regeringarnas samarbetsorgan. Samarbetet koordineras av de nordiska samarbetsministrarna.

Ministerrådet är, trots namnet, inte ett utan flera ministerråd. Flertalet nordiska fackministrar träffas i ministerråd ett par gånger om året. Undantagna är bland andra utrikes- och försvarsministrarna som står utanför Nordiska ministerrådet. Det hindrar naturligtvis inte att även dessa nordiska ministrar möts.

Nordiska ministerrådets webbplats

Laddar...