Hoppa till huvudinnehåll

Lotta Edholm

Skolminister

Utbildningsdepartementet

”Skolan måste tillbaka till grunderna. Mycket kan bli bättre i skolan med mer ordning och färre experiment. Särskilt för de barn som behöver skolan mest.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Lotta Edholm

  • Stärkt stöd till skolor för att minska skolfrånvaron för elever med NPF-diagnoser

    Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd och autism kan vara en riskfaktor för långvarig skolfrånvaro om eleverna inte får rätt stöd i skolan. Många skolledare vill ha ett mer konkret och verksamhetsanpassat myndighetsstöd och regeringen ger därför Specialpedagogiska skolmyndigheten ett nytt uppdrag.

  • Ny kompetensutveckling ska bygga på vetenskapligt belagda undervisningsmetoder

    Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    Det är viktigt att lärare och förskollärare får tillgång till relevant fortbildning och kompetensutveckling. Nu ger regeringen Skolverket i uppdrag att förbereda för en ny form av fortbildning för förskollärare och lärare som ska ge kunskaper om vetenskapligt belagda undervisningsmetoder för språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling. Skolverket ska också ta fram en ny modell för kompetensutveckling för ämnesdidaktisk fördjupning som ska ge deltagarna möjlighet att utveckla sin kompetens på egen hand.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Utbildningen till barnskötare ska bli mer ändamålsenlig

Barnskötare är den största yrkesgruppen i förskolan och spelar en viktig roll för barnens trygghet, omsorg och sociala utveckling. Det är i dag för stor variation på de utbildningar till barnskötare som finns. Utbildningarna behöver bli mer anpassade till det arbete som väntar de studerande efter utbildningen.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Regeringen har avsatt 7,5 miljarder i statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling – så mycket får varje län

Många skolor är i en tuff situation med ökade kostnader. Regeringen förstärkte därför statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling till 7,5 miljarder kronor för 2024. Skolverket har beslutat hur mycket varje skolhuvudman har möjlighet att ansöka om.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Skolverket ska redovisa hur myndighetens arbete kan stärkas

Skolverket får i uppdrag att erbjuda skolväsendet ett ännu mer relevant och ändamålsenligt stöd, som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Statsministern och skolministern under en pressträff på en förskola.
Statsminister Ulf Kristersson och skolminister Lotta Edholm. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Stats­ministern och skol­ministern besökte förskola i Botkyrka

Måndag den 29 april besökte statsminister Ulf Kristersson och skolminister Lotta Edholm förskolan Humlan i Botkyrka kommun. I samband med besöket presenterade de regeringens planer på att tillsätta en utredning om obligatorisk språkförskola och likvärdig förskola av god kvalitet, där språkkrav för förskolans personal kommer bli en viktig del.

Foto: Johnér Bildbyrå

Elever med mer omfattande behov av särskilt stöd ska få mer likvärdigt stöd

Systemet med tilläggsbelopp ska bli mer likvärdigt, rättvist och rättssäkert över hela landet, så att barn och elever kan få det stöd de behöver. Dagens regelverk är för otydligt och tillämpas på olika sätt.

Foto: Johnér bildbyrå

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Regeringen har tagit emot uppdaterade riktlinjer för att minska smitta i förskolan

Folkhälsomyndighetens har haft i uppdrag från regeringen att revidera kunskapsöversikten "Smitta i förskolan". Uppdraget är nu slutfört och myndigheten har tagit fram en ny vägledning som ska spridas till förskolor, huvudmän och andra aktörer som samverkar med förskolorna. Syftet är att ge vägledning om förebyggande arbete mot spridning av smitta bland barn i förskolan.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Elever ska lära sig om Nato och totalförsvaret

Regeringen vill att alla svenska elever ska lära sig om Sveriges totalförsvar och Natos roll. Dessutom moderniseras regleringar för skolans roll i händelse av kris, krigsfara eller krig.

Innehåll från Lotta Edholm

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 178 träffar.

Laddar...