Hoppa till huvudinnehåll

Folkrätt

Folkrätten består av regler och principer som reglerar hur stater och vissa andra internationella aktörer ska samarbeta och agera gentemot varandra. Folkrätten baseras främst på traktater (överenskommelser) och sedvanerätt. Folkrätten kräver bland annat respekt för FN-stadgan och dess regler om territoriell integritet och förbud mot våldsanvändning. Folkrätten innehåller också regler om ansvarsutkrävande för internationella brott som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. I folkrätten ingår bland annat mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt, internationell straffrätt och traktaträtt.

Ansvariga för folkrätt

Ansvarigt statsråd

Tobias Billström
Tobias Billström Utrikes­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om folkrätt

  • Nyhetsflöde och publiceringar om folkrätt

    Nyheter och dokument som är uppmärkta med "folkrätt" finns i listan nedan. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om folkrätt

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 36 träffar.

Laddar...