Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens arbete på EU-nivå

EU-medlemskapet innebär att Sverige är delaktigt i EU:s arbete. Därmed kan Sverige påverka besluten som fattas. Här kan du läsa mer om regeringens roll i EU-samarbetet, hur EU styrs och hur man kan påverka beslutfattandet.

Sverige är medlem av Europeiska unionen (EU) sedan den 1 januari 1995. Som medlem i Europeiska unionen omfattas Sverige också av EU-rätten som har företräde över nationell rätt. Det betyder till exempel att om en svensk lag står i strid med en EU-lag är det EU-lagen som gäller.

Riksdagen kan överlåta beslutanderätt till EU så länge som EU har ett fri- och rättighetsskydd motsvarande det som ges i regeringsformen samt i Europarådets konvention om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Det innebär bland annat att vissa beslut som tidigare fattades i Sveriges riksdag, numera fattas, gemensamt tillsammans med övriga EU-länder, i Europeiska unionens råd och tillsammans med Europaparlamentet. Det gäller till exempel regler för handel med länder utanför EU, regler för stöd till jordbruk och landsbygdsutveckling och kvoter för hur mycket fisk som får fiskas i Östersjön varje år.

Mer om beslut i EU och lagstiftningskedjan

Regeringens roll i EU-arbetet

Regeringen företräder Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd, som ofta kallas ministerrådet. Statsministern har det övergripande ansvaret för utvecklingen och samordningen av Sveriges EU-politik.

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats kan du ta del av regeringens arbete i EU. Där hittar du bland annat artiklar och klipp från toppmöten och ministermöten och information om andra aktuella händelser och frågor kopplade till EU. Där kan du också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument. 

Sverige i EU

Hitta rätt och påverka i EU

Det finns olika kanaler att använda för den som vill veta mer om EU, få bättre insyn i en viss fråga och påverka beslutsfattandet.

För att få veta mer om utvecklingen inom ett visst politikområde, kontaktar du i första hand ansvarigt departement.

EU:s politikområden

Du kan också vända dig till departementens handläggare vid EU-representationen i Bryssel, som är Regeringskansliets förlängda arm i EU.

EU-representationen i Bryssel

EU:s institutioner når du via EU:s gemensamma webbportal "Europa".

EU:s officiella webbplats

Europeiska kommissionen och Europaparlamentet har informationskontor i Sverige som även har egna webbplatser.

Sveriges riksdags EU-information har riksdagens uppdrag att ge opartisk information om aktuella EU-frågor och om EU-arbetet i den svenska riksdagen. De ger också råd och vägledning till EU:s institutioner, beslutsprocesser, fördrag och rättsakter, historik med mera.

Sveriges riksdags EU-information

Laddar...