Hoppa till huvudinnehåll

Folkhälsa

Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan till specifika frågor som alkohol, tobak, spelberoende och skydd mot smittsamma sjukdomar.

Aktuellt om folkhälsa

 • Skärmar och sociala medier i fokus när nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik möttes i Stockholm

  • Gruppbild på de nordiska ministrarna.

   På mötet den 17 april deltog ministrar hälso- och socialministrar från Finland, Danmark, Norge, Island, Färöarna och Åland, samt Nordiska ministerrådets generalsekreterare och sekretariat.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Jakob Forssmed intervjuas. En mobilskärm är i förgrunden.-

   Socialminister Jakob Forssmed var värd för mötet, som var del av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

   Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

  Skärmtidens påverkan på barn och ungas hälsa stod på agendan när ministrar från hela Norden möttes i Stockholm den 17 april. Socialminister Jakob Forssmed var värd för mötet, som var del av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ministerrådet diskuterade också hur det nordiska samarbetet mot antimikrobiell resistens kan stärkas.

 • Nationell samordnare ska stärka samhällets förmåga att förebygga suicid

  Regeringen har utsett Karin Schulz till uppdraget som nationell samordnare med uppdrag att stärka och utveckla det suicidpreventiva arbetet, till stöd för och tillsammans med regeringen och berörda myndigheter, särskilt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

 • Ny nationell stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention

  Regeringen inrättar en nationell stödlinje inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Stödlinjen ska vara öppen dygnet runt och tjänsten ska utgöras av telefon- och webbaserade stödinsatser utan kostnad för den enskilde.

En grupp personer sitter runt ett konferensbord och lyssnar uppmärksamt på en som talar. Datorer och kaffemuggar framför står framför dem.
Den 8 april möttes det nya rådet för frågor om den digitala infrastrukturen i hälso- och sjukvården för första gången. Socialminister Jakob Forssmed ledde mötet. Foto: Tina Sahlen/Regeringskansliet

Nytt råd ska underlätta införandet av en nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården

Socialminister Jakob Forssmed har skapat ett råd med representanter från regioner, SKR, myndigheter och organisationer som ska underlätta för samarbete och införande av en kommande nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården. Rådet möttes för första gången den 8 april på Socialdepartementet.

Personer sitter vid ett runt bord och pratar. Det står "Grupp 4" på en lapp på bordet.
Hearingen samlade ett representanter från ett trettiotal organisationer. De delades in i grupper och diskuterade erfarenheter och medskick till regeringen inför det fortsatta arbetet med en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Viktiga inspel i strategiskt arbete för psykisk hälsa och suicidprevention

Statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed mötte den 15 februari ett trettiotal organisationer och fick ta del av deras erfarenheter på området psykisk hälsa och suicidprevention. Kunskap som konkret bidrar till den kommande tioåriga nationella strategin.

Foto på Jakob Forssmed som skakar hand med en person.
Socialminister Jakob Forssmed höll den 2 februari 2024 ett möte med myndigheter och organisationer om nästa steg i arbetet med fritidskortet. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

Fullt fokus på fritidskortet när myndigheter och organisationer möttes

Fritidskortet är en historiskt stor satsning som ska ge barn och unga ökad tillgång till en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra. Arbetet med att få reformen på plats under nästa år pågår för fullt, och på fredagen den 2 februari 2024 höll socialminister Jakob Forssmed ett möte med ansvariga myndigheter och organisationer.

Foto: Matilda Holmqvist/Scandinav/TT

Stärk gemenskaperna – motverka den ofrivilliga ensamheten

Nästan var fjärde person besväras av ensamhet och isolering. Störst är känslan av ofrivillig ensamhet bland barn, unga vuxna och de allra äldsta i befolkningen. Denna utveckling måste brytas – och här behöver hela samhället hjälpas åt. Regeringen har påbörjat arbetet med nationella insatser för att påverka och förändra utvecklingen.

Innehåll om folkhälsa

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 659 träffar.

Laddar...