Hoppa till huvudinnehåll

Klimat- och näringslivs­­departementet

Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Departementet ansvarar även för strålsäkerhet, Agenda 2030 samt friluftsliv och arbetar med omställningen till cirkulär ekonomi.

Aktuellt från Klimat- och näringslivsdepartementet

 • Fem nordeuropeiska länder ingår bilaterala överenskommelser om export av koldioxid för permanent lagring

  Photo: Per Pixel Petersson/imagebank.sweden.se

  En europeisk infrastruktur för infångning och lagring av koldioxid är under framväxt. Idag undertecknar Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna och Sverige bilaterala överenskommelser som möjliggör gränsöverskridande transporter av koldioxid för geologisk lagring.

 • Dags att kraftsamla kring EU:s industripolitik för stärkt långsiktig konkurrenskraft

  • EU-sakråd den 15 april 2024, med Ebba Busch, energi- och näringsminister som inledningstalar.

   EU-sakråd den 15 april 2024, med Ebba Busch, energi- och näringsminister som inledningstalar.

   Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • Ebba Busch, energi- och näringsminister under EU-sakrådet.

   Ebba Busch, energi- och näringsminister under EU-sakrådet.

   Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  • Sara Modig, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch, med ansvar för näringslivsfrågor.

   Sara Modig, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch, med ansvar för näringslivsfrågor. Här med Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

   Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

  Fullsatt när energi- och näringsminister Busch bjöd in näringslivet, industrin, akademin och myndigheter till EU-sakråd för att samla in synpunkter till det pågående arbetet med EU:s industripolitik och långsiktiga konkurrenskraft.

Illustration: Regeringskansliet

Kraftfull utbyggnad av fossilfri energi

När efterfrågan på el fördubblas krävs mer fossilfri energi. Regeringen tar fram en färdplan för att en effektiv och kraftfull utbyggnad av kärnkraften ska genomföras i så snabb takt som möjligt. Vindkraften är också en viktig del av den fossilfria energimixen. Därför behöver utbyggnaden av havsbaserad vindkraft och antalet solparker öka.

Illustration: Regeringskansliet

Gruvor: frågor och svar

En säker och hållbar tillgång till mineral och metaller är nödvändig för att möjliggöra det gröna samhällsbygget, stärka konkurrenskraften, elektrifiera Sverige och stärka svensk försvarsförmåga. Fler gruvor behövs för att minska Sverige och EU:s beroende av råmaterial från tredje land.

Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Klimathandlingsplanen

Regeringens klimathandlingsplan är ett styrdokument för klimatpolitiken under resten av mandatperioden och visa hur Sverige ska nå hela vägen till målet nettonoll utsläpp år 2045, och minusutsläpp därefter.

Foto: Pexels

Förenkling för företag

En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga. Regelbördan och de administrativa kostnaderna behöver minska för att företag och entreprenörer ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter.

Innehåll från Klimat- och näringslivsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 5029 träffar.

Laddar...