Hoppa till huvudinnehåll

Utbildnings­­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Stärkt stöd till skolor för att minska skolfrånvaron för elever med NPF-diagnoser

    Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd och autism kan vara en riskfaktor för långvarig skolfrånvaro om eleverna inte får rätt stöd i skolan. Många skolledare vill ha ett mer konkret och verksamhetsanpassat myndighetsstöd och regeringen ger därför Specialpedagogiska skolmyndigheten ett nytt uppdrag.

  • Elevers tillgång till läroböcker stärks

    Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

    För att vända kunskapsresultaten i svensk skola behöver skolan gå tillbaka till grunderna, att öka tillgången till fysiska läroböcker är ett viktigt led i detta. Regeringen har nu fattat beslut om förordningsändringar som bland annat säkerställer att läroböcker används i undervisningen.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Ny kompetensutveckling ska bygga på vetenskapligt belagda undervisningsmetoder

Det är viktigt att lärare och förskollärare får tillgång till relevant fortbildning och kompetensutveckling. Nu ger regeringen Skolverket i uppdrag att förbereda för en ny form av fortbildning för förskollärare och lärare som ska ge kunskaper om vetenskapligt belagda undervisningsmetoder för språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling. Skolverket ska också ta fram en ny modell för kompetensutveckling för ämnesdidaktisk fördjupning som ska ge deltagarna möjlighet att utveckla sin kompetens på egen hand.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Utbildningen till barnskötare ska bli mer ändamålsenlig

Barnskötare är den största yrkesgruppen i förskolan och spelar en viktig roll för barnens trygghet, omsorg och sociala utveckling. Det är i dag för stor variation på de utbildningar till barnskötare som finns. Utbildningarna behöver bli mer anpassade till det arbete som väntar de studerande efter utbildningen.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Regeringen har avsatt 7,5 miljarder i statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling – så mycket får varje län

Många skolor är i en tuff situation med ökade kostnader. Regeringen förstärkte därför statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling till 7,5 miljarder kronor för 2024. Skolverket har beslutat hur mycket varje skolhuvudman har möjlighet att ansöka om.

Utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm står uppställda på rad tillsammans med sina nordiska ministerkollegor i samband med mötet.
Utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm tillsammans med sina nordiska ministerkollegor i samband med mötet. Foto: Margareta Stridh/Regeringskansliet

STEM och fallande PISA-resultat i fokus under nordiskt ­ministermöte i Stockholm

Fredag den 3 maj träffas de nordiska ministrarna inom utbildnings- och forskningsområdet i Stockholm. Ministrarna ska bland annat diskutera vikten av grundläggande kunskaper i skolan för att fler ska kunna läsa STEM-ämnena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik på högskolan. Värdar för mötet är skolminister Lotta Edholm och utbildningsminister Mats Persson.

Statsministern och skolministern under en pressträff på en förskola.
Statsminister Ulf Kristersson och skolminister Lotta Edholm. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Stats­ministern och skol­ministern besökte förskola i Botkyrka

Måndag den 29 april besökte statsminister Ulf Kristersson och skolminister Lotta Edholm förskolan Humlan i Botkyrka kommun. I samband med besöket presenterade de regeringens planer på att tillsätta en utredning om obligatorisk språkförskola och likvärdig förskola av god kvalitet, där språkkrav för förskolans personal kommer bli en viktig del.

Foto: Johnér Bildbyrå

Elever med mer omfattande behov av särskilt stöd ska få mer likvärdigt stöd

Systemet med tilläggsbelopp ska bli mer likvärdigt, rättvist och rättssäkert över hela landet, så att barn och elever kan få det stöd de behöver. Dagens regelverk är för otydligt och tillämpas på olika sätt.

Foto: Folio

Skolverket ska ta fram nya sfi-kurser och yrkeskurser på grundläggande nivå

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram förslag till kurser i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) samt yrkeskurser på grundläggande nivå. Syftet är att förbättra individanpassningen inom sfi och ge fler möjlighet att få sådana yrkeskunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Föreläsning på Kungliga Tekniska högskolan.
Föreläsning på Kungliga Tekniska högskolan. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Utredare ska se över hur lärosätenas utbildningsutbud kan utvecklas för att möta en föränderlig arbetsmarknad

Det nya omställningsstudiestödet är populärt men behöver utvecklas. En utredare får därför i uppdrag att lämna förslag på en modell för hur universitet och högskolors utbildningsutbud kan utvecklas för att möta de nya behoven som en föränderlig arbetsmarknad ger.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2595 träffar.

Laddar...