Hoppa till huvudinnehåll

Psykiatri och psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett prioriterat område för regeringen. Regeringens ambitioner är att det ska finnas ett starkt förebyggande arbete mot psykisk ohälsa och ett främjande arbete för god psykisk hälsa. Antalet suicid ska minska och vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa ska bli mer tillgänglig och jämlik.

Ansvariga för psykiatri och psykisk hälsa

Ansvarigt statsråd

Jakob Forssmed
Jakob Forssmed Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om psykiatri och psykisk hälsa

  • Kunskapslägesrapport om digital medieanvändning bland barn och unga presenteras

    Den 17 juni höll socialminister Jakob Forssmed pressträff tillsammans med Folkhälsomyndigheten för att presentera kunskapsläget kring barn och ungas digitala medieanvändning.

  • Stärk gemenskaperna – motverka den ofrivilliga ensamheten

    Foto: Matilda Holmqvist/Scandinav/TT

    Nästan var fjärde person besväras av ensamhet och isolering. Störst är känslan av ofrivillig ensamhet bland barn, unga vuxna och de allra äldsta i befolkningen. Denna utveckling måste brytas – och här behöver hela samhället hjälpas åt. Regeringen har påbörjat arbetet med nationella insatser för att påverka och förändra utvecklingen.

Personer sitter vid ett runt bord och pratar. Det står "Grupp 4" på en lapp på bordet.
Hearingen samlade ett representanter från ett trettiotal organisationer. De delades in i grupper och diskuterade erfarenheter och medskick till regeringen inför det fortsatta arbetet med en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Viktiga inspel i strategiskt arbete för psykisk hälsa och suicidprevention

Statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed mötte den 15 februari ett trettiotal organisationer och fick ta del av deras erfarenheter på området psykisk hälsa och suicidprevention. Kunskap som konkret bidrar till den kommande tioåriga nationella strategin.

Foto på Karin Schultz
Regeringen har utsett Karin Schulz till uppdraget som nationell samordnare med uppdrag att stärka och utveckla det suicidpreventiva arbetet. Foto: Regeringskansliet

Nationell samordnare ska stärka samhällets förmåga att förebygga suicid

Regeringen har utsett Karin Schulz till uppdraget som nationell samordnare med uppdrag att stärka och utveckla det suicidpreventiva arbetet, till stöd för och tillsammans med regeringen och berörda myndigheter, särskilt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Foto på Jakob Forssmed som skakar hand med en person.
Socialminister Jakob Forssmed höll den 2 februari 2024 ett möte med myndigheter och organisationer om nästa steg i arbetet med fritidskortet. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

Fullt fokus på fritidskortet när myndigheter och organisationer möttes

Fritidskortet är en historiskt stor satsning som ska ge barn och unga ökad tillgång till en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra. Arbetet med att få reformen på plats under nästa år pågår för fullt, och på fredagen den 2 februari 2024 höll socialminister Jakob Forssmed ett möte med ansvariga myndigheter och organisationer.

Foto på Jakob Forssmed på pressträff.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024 en förstärkning på ytterligare 100 miljoner kronor av pågående satsningar för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid och skapa förutsättningar för en god och tillgänglig vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Foto: Regeringskansliet

Förstärkta satsningar för att främja psykisk hälsa

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen förstärkning av pågående satsningar för att främja psykisk hälsa. Förslaget innebär en satsning på ytterligare 100 miljoner kronor 2024 och ytterligare ca 1,6 miljarder kronor per år under 2025 respektive 2026 i syfte att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid och skapa förutsättningar för en god och tillgänglig vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Tillsammans med sedan tidigare aviserade anslag innebär detta att över 2,2 miljarder kronor per år avsätts inom området under perioden 2024 - 2026.

Innehåll om psykiatri och psykisk hälsa

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 104 träffar.

Laddar...