Hoppa till huvudinnehåll

Studiefinansiering

Det svenska studiestödet är ett av världens mest omfattande studiestödssystem. Det syftar till att möjliggöra för kvinnor och män att söka sig vidare till studier efter slutförd skolgång eller att senare i livet återuppta studier. Studiestödet i form av bidrag och lån är en del av utbildningspolitiken.

Ansvariga för studiefinansiering

Ansvarigt statsråd

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om studiefinansiering

  • Regeringen förenklar reglerna för omställningsstudiestödet

    Foto: Sofia Ekberg/Regeringskansliet

    För att möta det stora intresset för omställningsstudiestödet har regeringen beslutat om regelförändringar som ska bidra till kortare handläggningstider och mer automatiserade processer hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Förändringarna träder i kraft redan den 1 april i år.

  • Förslag om ändrade regler för omställningsstudiestödet på remiss

    Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    Omställningsstudiestödet ska förbättra förutsättningarna för vuxna att finansiera studier som stärker deras framtida ställning på arbetsmarknaden. Det stora söktrycket i kombination med det komplexa regelverket för stödet har dock bidragit till långa handläggningstider hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Nu remitterar Utbildningsdepartementet förslag om regelförenklingar för att snabba på handläggningen samt åtgärder som ska göra det enklare för personer som arbetar i bristyrken att få omställningsstudiestöd.

Innehåll om studiefinansiering

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 44 träffar.

Laddar...