Hoppa till huvudinnehåll

Bostäder och samhällsplanering

Bostäder och samhällsplanering handlar om att få en bostadsmarknad och finansiering av bostäder som fungerar väl. Det handlar också om hur man planerar och utformar miljöer och byggnader. Området omfattar bostadsmarknad, lantmäteri – det vill säga geografisk information, fastighetsinformation och fastighetsbildning – samt samhällsplanering, byggande och hållbar stadsutveckling.

Ansvariga för bostäder och samhällsplanering

Ansvarigt statsråd

Andreas Carlson
Andreas Carlson Infrastruktur- och bostads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om bostäder och samhällsplanering

  • Boverket får informationsuppdrag för ökad tillgänglighet i allmänna lokaler

    Regeringen ger Boverket i uppdrag att genomföra en informationsinsats om så kallade enkelt avhjälpta hinder. Det kan till exempel vara trappsteg eller höga trösklar som hindrar tillgänglighet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

  • Ny egnahemsrörelse ska öka byggandet av småhus

    Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson har beslutat att tillsätta Stefan Attefall som egnahemskommissionär för att öka småhusbyggandet. Syftet är att verka för en ny egnahemsrörelse och att långsiktigt öka småhusens andel av nyproduktionen av bostäder.

Innehåll om bostäder och samhällsplanering

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 733 träffar.

Laddar...