Hoppa till huvudinnehåll

Att arbeta i Regeringskansliet

Regeringskansliet är en myndighet med uppdraget att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och att förverkliga sin politik. Som en av cirka 4 800 medarbetare kan du räkna med att befinna dig i händelsernas centrum där du får vara beredd på det oförutsedda.

En man och en kvinna tittar i en pärm och diskuterar.
Du förväntas kunna leverera och byta fokus snabbt vilket ställer krav på att du är resultatinriktad och flexibel. Foto: Pontus Johansson

Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, departementen och en gemensam förvaltningsavdelning för stöd, service och utveckling. Myndigheten är placerad i centrala Stockholm.

Utlandsmyndigheterna, det vill säga ambassader, konsulat, representationer och delegationer vid FN, EU, OECD med flera, är underställda UD. Utlandsmyndigheterna är egna myndigheter men har en nära koppling till Regeringskansliet.

Ett arbete i regeringens tjänst

Regeringskansliet är en politiskt styrd myndighet där regeringen avgör arbetets inriktning och vilka frågor som ska prioriteras. För att kunna ge regeringen bästa möjliga stöd krävs att du arbetar självständigt och med integritet.

Mer om att arbeta i regeringens tjänst

Arbetsmiljö och hälsa

För att du ska må bra och kunna jobba effektivt är din arbetsmiljö viktig. Regeringskansliet arbetar på flera sätt för att förebygga, fånga upp och åtgärda eventuella problem och det är viktigt att du också är med och utvecklar din arbetsmiljö och hälsa.

Mer om arbetsmiljö och hälsa

Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet 

Regeringskansliet välkomnar medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Att vi är olika bidrar till att verksamheten blir effektiv och för att kunna ta tillvara på varje medarbetares kompetens behöver vi ha ett inkluderande synsätt.

Mer om jämställdhet, mångfald och tillgänglighet

Att vara handläggare

Den vanligaste rollen i Regeringskansliet är handläggare. Inom det begreppet ryms många olika arbetsuppgifter. Gemensamt för alla handläggare är att arbetet rymmer såväl snabba leveranser som omfattande beslutsprocesser.

Mer om att vara handläggare

Utvecklingsmöjligheter

Förutom att utvecklas genom de dagliga utmaningarna har du goda möjligheter till andra former av kompetensutveckling i Regeringskansliet. Internutbildning, byte av arbetsuppgifter och korttidstjänstgöring i Bryssel är några exempel. Du förväntas ta ett stort ansvar för din egen utveckling.

Mer om utvecklingsmöjligheter

Utlandstjänstgöring

Som medarbetare i Regeringskansliet finns möjligheten att tjänstgöra utomlands - på EU-representationen eller på någon av de andra utlandsmyndigheterna.

Mer om utlandstjänstgöring

Förmåner och villkor

Att arbeta i Regeringskansliet är att bidra till samhällsutvecklingen. Och det finns fler fördelar med att arbeta här. Utöver ersättningar som är reglerade i lag har du som anställd hos oss ett antal förmåner som är ett resultat av centrala statliga kollektivavtal eller är specifika för Regeringskansliet.

Mer om förmåner och villkor

Laddar...