Hoppa till huvudinnehåll

Studiefinansiering i statens budget

Området Studiefinansiering omfattar hela utgiftsområde 15 Studiestöd i statens budget.

1:1 Studiehjälp
1:2 Studiemedel
1:3 Avsättning för kreditförluster
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och viss föräldrautbildning i teckenspråk
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
1:7 Studiestartsstöd
1:8 Centrala studiestödsnämnden
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd

Det svenska studiestödssystemet 2018

Antal med studiestöd, ca Kostnad, ca
926 000 studerande 21,1 mdr SEK

   

 

Laddar...