Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Förslag om ändrade regler för omställningsstudiestödet på remiss

Publicerad

Omställningsstudiestödet ska förbättra förutsättningarna för vuxna att finansiera studier som stärker deras framtida ställning på arbetsmarknaden. Det stora söktrycket i kombination med det komplexa regelverket för stödet har dock bidragit till långa handläggningstider hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Nu remitterar Utbildningsdepartementet förslag om regelförenklingar för att snabba på handläggningen samt åtgärder som ska göra det enklare för personer som arbetar i bristyrken att få omställningsstudiestöd.

Intresset för omställningsstudiestödet har varit större än väntat vilket har lett till långa handläggningstider hos CSN. I höstas gav regeringen därför myndigheten i uppdrag att ta fram förslag på regelförändringar inom omställningsstudiestödet som kan leda till kortade handläggningstider och mer automatiserade processer, utan att det grundläggande syftet med reformen ändras och utan att målgruppen för stödet utvidgas i någon större utsträckning. Nu skickas de inkomna förslagen på remiss.

– Det är angeläget att förslag som förenklar handläggningen av omställningsstudiestödet kan komma på plats så snart som möjligt. Omställningsstudiestödet är ett viktigt instrument för att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden och därmed samhällets och näringslivets kompetensförsörjning, säger utbildningsminister Mats Persson.

Det har också varit svårt för den som redan arbetar inom ett yrkesområde med hög efterfrågan på arbetskraft, även kallat bristyrken, att få omställningsstudiestöd för att utbilda sig inom nya arbetsområden. Detta eftersom även efterfrågan på arbetsmarknaden inom det arbetsområde som en person redan arbetar inom ska beaktas.

– Det här medför att det kan bli svårt för till exempel hälso- och sjukvårdspersonal och lärare att ställa om till ett nytt yrke, även om det finns behov av arbetskraft inom det nya arbetsområdet. Det behöver vi ändra på, säger Mats Persson.

I en promemoria föreslår Utbildningsdepartementet därför att reglerna för bedömningen av vilka utbildningar som omställningsstudiestöd får lämnas för ska förändras. Vid bedömningen av om en viss utbildning kan antas stärka den studerandes framtida ställning på arbetsmarknaden är det bara arbetsmarknadens behov inom det arbetsområde som utbildningen gäller som ska beaktas. Det föreslås också en motsvarande justering av vad omställningsorganisationerna ska yttra sig om.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. Vissa förordningsändringar som föreslås i CSN:s promemoria bedöms av CSN kunna träda i kraft redan den 1 mars 2024.

Presskontakt

Marcus Nilsen
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-526 90 97
e-post till Marcus Nilsen
Laddar...