Hoppa till huvudinnehåll

Mats Persson

Mats Persson

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

“Kunskap och bildning är grunden för samhällsutveckling och välstånd. Sverige ska utvecklas som kunskapsnation, med forskning och högre utbildning i världsklass.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Mats Persson

 • Ingenjörslandet Sverige

  Kungliga Tekniska högskolan.
  Kungliga Tekniska högskolan. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

  Sverige är och har länge varit en framstående forsknings- och tekniknation. Ska vi fortsätta vara det och klara oss i den internationella konkurrensen behövs fler personer med kunskaper i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, de så kallande STEM-ämnena. För att möta det stora behovet av ingenjörer och andra kompetenser inom STEM behövs satsningar inom hela utbildningsväsendet både på kort och lång sikt.

 • Utredare ska se över hur lärosätenas utbildningsutbud kan utvecklas för att möta en föränderlig arbetsmarknad

  Föreläsning på Kungliga Tekniska högskolan.
  Föreläsning på Kungliga Tekniska högskolan. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

  Det nya omställningsstudiestödet är populärt men behöver utvecklas. En utredare får därför i uppdrag att lämna förslag på en modell för hur universitet och högskolors utbildningsutbud kan utvecklas för att möta de nya behoven som en föränderlig arbetsmarknad ger.

Regeringskansliet

15000 sommarjobb och 2000 fler yrkesutbildningsplatser för att motverka stigande arbetslöshet

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler utbildningsplatser på regionalt yrkesvux.

Foto: Folio

Skolverket ska ta fram nya sfi-kurser och yrkeskurser på grundläggande nivå

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram förslag till kurser i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) samt yrkeskurser på grundläggande nivå. Syftet är att förbättra individanpassningen inom sfi och ge fler möjlighet att få sådana yrkeskunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

En helt ny utbildningsform för vuxna startar i hela landet

För att stärka kompetensförsörjningen och möta företagens kompetensbehov har regeringen tagit initiativ till en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå. Utbildningsformen nationell yrkesutbildning har sin utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. Nu är det klart vilka utbildningar som blir först ut.

Utbildningsminister Mats Persson och USA:s ambassadör Erik D. Ramanathan.
Utbildningsminister Mats Persson och USA:s ambassadör Erik D. Ramanathan. Foto: Margareta Stridh/Regeringskansliet

Regeringen signerade rymdavtalet Artemis

Den 16 april undertecknade utbildningsminister Mats Persson Artemisavtalet som innehåller ett antal principer för utforskning av och uppförande i rymden. Det ger även Sverige möjligheter att delta i den internationella USA-ledda satsningen Artemisprogrammet.

Foto: Folio

Uppdrag om förbättrade förutsättningar för utländska doktorander och forskare i Sverige och säkrare bedömningar av uppehållstillstånd för studier

En utredare får i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som förbättrar möjligheterna att attrahera och behålla utländska doktorander och forskare i Sverige. Syftet är bland annat att stärka Sveriges konkurrenskraft som forsknings- och innovationsnation. Utredaren ska även göra en översyn av regelverket när det gäller uppehållstillstånd för studier, i syfte att motverka missbruk av studerandetillstånd.

Foto: CSN

Regeringen tillsätter utredning om en modern dataskyddsreglering för CSN

En särskild utredare får nu i uppdrag att se över Centrala studiestödsnämndens (CSN) registerförfattningar i syfte att skapa ändamålsenliga regler som är anpassade efter dagens behov. Uppdraget syftar bland annat till att ge CSN bättre förutsättningar att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

Foto: Johnér bildbyrå

Utredare ska göra en helhetsöversyn av socionomutbildningen

I augusti 2023 tillsatte regeringen en utredning som ska se över examensmålen för socionomexamen i syfte att säkerställa att studenterna får kunskaper för att kunna motverka ungdomskriminalitet. Regeringen utvidgar nu uppdraget och ger utredaren i uppdrag att göra en helhetsöversyn av socionomutbildningen.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Forsknings- och innovationspropositionen 2024

Utbildning och forskning av hög kvalitet är helt avgörande för Sveriges välstånd. I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition vars fokus är excellens, internationalisering och innovation. Regeringen anser att en tydlig inriktning mot excellens krävs för att svensk forskning ska vara konkurrenskraftig, att internationalisering och mobilitet är viktiga medel för att nå högsta kvalitet och att det svenska näringslivet ska vara ett drivhus för innovation.

Innehåll från Mats Persson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 220 träffar.

Laddar...