Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av promemorian Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken Diarienummer: U2024/00081

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Utbildningsdepartementet har remitterat promemorian Ökade möjligheter till omställningsstudiestöd för personer inom bristyrken.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in senast den 4 mars 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...