Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

CSN får ökade resurser för att möta intresset för omställningsstudiestödet

Publicerad

Intresset för det nya omställningsstudiestödet har varit större än väntat vilket har lett till långa handläggningstider hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). I höständringsbudgeten för 2023 föreslår regeringen därför att anslaget till CSN ökas med 10 miljoner kronor i år. I budgetpropositionen för 2024 föreslås att anslaget ökas med 50 miljoner kronor per år 2024 och 2025.

Omställningen på arbetsmarknaden ska förbättras. Sedan den 1 januari 2023 finns det därför ett nytt omställningsstudiestöd som riktar sig till personer som vill studera för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Intresset för stödet är mycket större än vad som tidigare beräknats och administrationen är dessutom komplext och tidskrävande. Detta har lett till långa handläggningstider hos CSN.

För att myndigheten ska kunna hantera den stora ärendemängden bättre föreslår regeringen att resurserna för administration av stödet tillfälligt ska öka. Syftet är att korta handläggningstiderna och underlätta för de individer som vill studera med omställningsstudiestöd så att de snabbt kan få besked om sin ansökan.

– Det är glädjande att det är ett så stort intresse för det nya omställningsstudiestödet, men det är inte alls tillfredsställande att handläggningstiderna är så pass långa. Handläggningstiderna måste förkortas så att de som vill studera med stödet inte drabbas i alltför stor utsträckning. Därför får CSN tillfälliga medel som på kort sikt kommer hjälpa myndigheten att anställa fler, säger utbildningsminister Mats Persson.

För att ytterligare underlätta administrationen av stödet avser regeringen inom kort ge CSN i uppdrag att ta fram förslag på regelförändringar inom omställningsstudiestödet som kan leda till förbättringar i form av kortare handläggningstider och mer automatiserade processer, som inte ska ändra det grundläggande syftet med reformen eller utvidga målgruppen i någon större utsträckning. Regeringen kommer fortsätta följa frågan och föra dialog med arbetsmarknadens parter.

Regeringen avser att överlämna förslagen om ökade resurser till CSN till riksdagen i höständringsbudgeten för 2023 och i budgetpropositionen för 2024. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Laddar...