Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Fler veckor med omställningsstudiestöd ska underlätta kompetensutveckling och omställning i arbetslivet

Publicerad

Arbetsmarknaden förändras i allt snabbare takt, och kontinuerlig kompetensutveckling blir därför allt viktigare. Omställningsstudiestöd kan enligt nuvarande regler lämnas under högst 44 veckor. I en promemoria som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss föreslås att den som har använt minst hälften av sin tid med stödet 15 år senare ska kunna få ytterligare 22 veckor.

Sedan den 1 oktober 2022 har det varit möjligt att ansöka om det nya offentliga omställningsstudiestöd som har införts i syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Stödet lämnas för studier från och med 2023, och de första studerande kommer att få utbetalningar av omställningsstudiestöd i januari.

I en promemoria föreslås nu att den som en gång har använt minst 22 veckor med omställningsstudiestöd 15 år senare ska kunna få ytterligare 22 veckor. Det blir därmed möjligt att under ett arbetsliv få omställningsstudiestöd under ungefär ett och ett halvt år, eller som mest 66 veckor. Vid ansökningstillfället måste även övriga villkor för att kunna få omställningsstudiestöd vara uppfylla. Den studerande måste till exempel vara väl etablerad och ha en aktuell anknytning till arbetsmarknaden, och utbildningen måste stärka den framtida ställningen på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov.

– Nu tar vi ytterligare ett steg för att stärka Sveriges och våra företags konkurrenskraft, säkra kompetensförsörjningen och främja det livslånga lärandet. Återkvalificering till omställningsstudiestödet kommer att underlätta för yrkesverksamma som redan har ställt om en gång, arbetat en längre tid och som på nytt behöver utbildning för att kunna möta arbetsmarknadens föränderliga behov, säger utbildningsminister Mats Persson.

Fler veckor med stöd kan bli aktuellt tidigast 2038.

Presskontakt

Christian Brundu
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...