Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av Centrala studiestödsnämndens förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet och kompletterande promemoria från Utbildningsdepartementet Diarienummer: U2023/03200

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Utbildningsdepartementet har remitterat Centrala studiestödsnämndens förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet och
kompletterande promemoria från Utbildningsdepartementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

De remissvar som avser förslagen i avsnitt 4 ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 5 februari 2024. De remissvar som avser övriga förslag i CSN:s promemoria samt Utbildningsdepartementets kompletterande promemoria ska ha kommit in senast senast den 4 mars 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...