Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

CSN ska vidta åtgärder för att minska risken för felaktiga utbetalningar vid utlandsstudier

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Centrala studiestödsnämnden (CSN) i uppdrag att se över vilka åtgärder som kan vidtas inom ramen för gällande bestämmelser för att säkerställa att utbetalningar av studiemedel vid utlandsstudier är korrekta. Syftet är att minska risken för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

– Vi har sett flera fall där kriminella har lurat till sig studiestöd på falska grunder. Det är fullkomligt oacceptabelt. Studiemedel vid utlandsstudier ska endast betalas ut till hederliga människor som verkligen planerar att plugga utomlands. Regeringen vill därför att CSN ska stärka sitt arbete med att motverka bidragsbrott inom området, säger utbildningsminister Mats Persson.

Det svenska systemet för studiemedel vid utlandsstudier ger många möjlighet att studera utomlands. Utlandsstudier förstärker kvaliteten vid svenska lärosäten samtidigt som de studerandes erfarenheter av studier utomlands gör dem bättre förberedda för yrkes- och samhällslivet. Risken för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott är dock högre vid studier utomlands eftersom studiemedlen ofta betalas ut i förskott innan studierna påbörjats. Risken är också större eftersom utländska utbildningsanordnare, till skillnad från svenska, inte kan beläggas med uppgiftsskyldighet gentemot CSN. Det innebär att myndigheten i lägre utsträckning har tillgång till tillförlitliga uppgifter när det gäller utlandsstudier.

CSN ska enligt myndighetens instruktion motverka bidragsbrott och säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs. I uppdraget som regeringen nu ger till CSN ingår att redogöra för vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit och planerar att vidta för att se till att studiemedel vid utlandsstudier endast betalas ut till den som avser att studera. En utgångspunkt för uppdraget är att förskottsutbetalningar bör kunna begränsas i högre utsträckning än vad som sker i dag. CSN ska redovisa vilka konsekvenser åtgärderna får och särskilt när det gäller de studerandes möjligheter att bedriva utlandsstudier.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 april 2024.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Laddar...