Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen förenklar reglerna för omställningsstudiestödet

Publicerad

För att möta det stora intresset för omställningsstudiestödet har regeringen beslutat om regelförändringar som ska bidra till kortare handläggningstider och mer automatiserade processer hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Förändringarna träder i kraft redan den 1 april i år.

För att komma till rätta med de långa handläggningstiderna för omställningsstudiestödet gav regeringen i höstas CSN i uppdrag att ta fram förslag på regelförändringar inom stödet. I januari remitterades CSN:s förslag. Nu har regeringen tagit det första steget för att förenkla reglerna genom att förordningen som reglerar stödet ändras.

Den första förändringen innebär att fler studerande än i dag ska kunna få förtur till ytterligare omställningsstudiestöd. Därmed kan det till exempel bli möjligt att göra en tilläggsansökan för att gå från studier på deltid till heltid, utan att hamna sist i kön. Detta sparar tid i handläggningen hos CSN och underlättar för den sökande.

– Ett alltför komplext regelverk får inte stå i vägen för dem som vill ställa om eller stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Genom att ge fler studerande förtur till ytterligare omställningsstudiestöd gör vi det enklare för dem som har påbörjat studier med detta stöd att avsluta sina studier under samma förutsättningar, säger utbildningsminister Mats Persson.

Den andra förändringen handlar om hur ramtiden för arbetsvillkoret ska beräknas. Det blir därmed möjligt för CSN att i högre grad göra maskinella prövningar av ansökningarna, vilket kommer att göra att handläggningen går snabbare. Det gör det också lättare för den som vill ansöka om omställningsstudiestöd att bedöma och förutse rätten till stöd.

– Det är angeläget att förslag som förenklar handläggningen av omställningsstudiestödet kan komma på plats så snart som möjligt. Stödet fyller en viktig funktion för dem som behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden och därmed för samhällets och näringslivets kompetensförsörjning, säger Mats Persson.

Ändringarna träder i kraft den 1 april 2024.

Mer information om bakgrunden till förändringarna och vad de innebär finns i kapitel 4 i CSN:s promemoria. Uppdrag att ta fram förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet (på CSN:s webbplats) 

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Laddar...