Hoppa till huvudinnehåll

Mats Persson

Mats Persson

Utbildningsminister

Utbildningsdepartementet

“Kunskap och bildning är grunden för samhällsutveckling och välstånd. Sverige ska utvecklas som kunskapsnation, med forskning och högre utbildning i världsklass.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Mats Persson

 • Utbildningsministern tog emot Folkbildningsutredningens betänkande

   Utredaren Christer Nylander och utbildningsminister Mats Persson.
  Utredaren Christer Nylander och utbildningsminister Mats Persson. Foto: Margareta Stridh/Regeringskansliet

  I dag, den 13 juni, överlämnade regeringens särskilda utredare Christer Nylander Folkbildningsutredningens betänkande ”Bildning, utbildning och delaktighet – folkbildningspolitik i en ny tid (SOU 2024:42)” till utbildningsminister Mats Persson.

 • Nya åtgärder för att stärka STEM-området

  Skolminister Lotta Edholm och utbildningsminister Mats Persson sitter inomhus i varsin fåtölj.
  Skolminister Lotta Edholm och utbildningsminister Mats Persson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera en STEM-strategi som syftar till att Sverige ska få fler personer med gedigna kunskaper inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Flera åtgärder har redan vidtagits för att stärka STEM-området och nu har regeringen fattat beslut om ytterligare uppdrag.

Kungliga Tekniska högskolan.
Kungliga Tekniska högskolan. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Ingenjörslandet Sverige

Sverige är och har länge varit en framstående forsknings- och tekniknation. Ska vi fortsätta vara det och klara oss i den internationella konkurrensen behövs fler personer med kunskaper i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, de så kallande STEM-ämnena. För att möta det stora behovet av ingenjörer och andra kompetenser inom STEM behövs satsningar inom hela utbildningsväsendet både på kort och lång sikt.

Foto: Johnér Bildbyrå

Stockholms universitet ska genomföra prov för tillträde till ukrainsk högskoleutbildning även i år

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har Sverige på olika sätt stöttat Ukraina. Det ukrainska utbildningsdepartementet har efterfrågat stöd för att organisera och genomföra tillträdesprov för ukrainska medborgare i Sverige. För tredje året i rad ger regeringen Stockholms universitet i uppdrag att genomföra proven.

Mats Persson
Mats Persson Foto: Marcus Nilsen/Regeringskansliet

Regeringen tar initiativ till en nationell kvantstrategi

Kvantteknikområdet har stor strategisk betydelse som en ny och banbrytande teknik. Nu ger regeringen Vetenskapsrådet i uppdrag att ta fram ett underlag på hur en nationell kvantstrategi för perioden 2025–2030 kan utformas. Syftet är att stärka Sveriges förmåga och position inom kvantområdet på lång sikt och utveckla svenska forskares och forskningsmiljöers attraktivitet som internationella samarbetspartners.

Utbildningsminister Mats Persson på ministerrådsmöte i Bryssel.
Utbildningsminister Mats Persson på ministerrådsmöte i Bryssel. Foto: Europeiska unionen

Rymd och forskning i fokus när Mats Persson besökte Bryssel

Den 23 maj var utbildningsminister Mats Persson i Bryssel för att delta vid konkurrenskraftsrådets möte om rymdfrågor, forskning och innovation. I anslutning till mötet deltog han även vid den europeiska rymdorganisationen ESA:s ministermöte samt vid gemensamma ministermötet Rymdrådet mellan EU och ESA. På konkurrenskraftsrådets dagordningen stod bland annat frågor om Europas konkurrenskraft genom rymden, artificiell intelligens (AI) och ökad forskningssäkerhet.

Föreläsning på Kungliga Tekniska högskolan.
Föreläsning på Kungliga Tekniska högskolan. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Utredare ska se över hur lärosätenas utbildningsutbud kan utvecklas för att möta en föränderlig arbetsmarknad

Det nya omställningsstudiestödet är populärt men behöver utvecklas. En utredare får därför i uppdrag att lämna förslag på en modell för hur universitet och högskolors utbildningsutbud kan utvecklas för att möta de nya behoven som en föränderlig arbetsmarknad ger.

Foto: Folio

Skolverket ska ta fram nya sfi-kurser och yrkeskurser på grundläggande nivå

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram förslag till kurser i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) samt yrkeskurser på grundläggande nivå. Syftet är att förbättra individanpassningen inom sfi och ge fler möjlighet att få sådana yrkeskunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

En helt ny utbildningsform för vuxna startar i hela landet

För att stärka kompetensförsörjningen och möta företagens kompetensbehov har regeringen tagit initiativ till en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå. Utbildningsformen nationell yrkesutbildning har sin utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. Nu är det klart vilka utbildningar som blir först ut.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Forsknings- och innovationspropositionen 2024

Utbildning och forskning av hög kvalitet är helt avgörande för Sveriges välstånd. I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition vars fokus är excellens, internationalisering och innovation. Regeringen anser att en tydlig inriktning mot excellens krävs för att svensk forskning ska vara konkurrenskraftig, att internationalisering och mobilitet är viktiga medel för att nå högsta kvalitet och att det svenska näringslivet ska vara ett drivhus för innovation.

Innehåll från Mats Persson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 231 träffar.

Laddar...