Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen tar initiativ till en nationell kvantstrategi

Publicerad

Kvantteknikområdet har stor strategisk betydelse som en ny och banbrytande teknik. Nu ger regeringen Vetenskapsrådet i uppdrag att ta fram ett underlag på hur en nationell kvantstrategi för perioden 2025–2030 kan utformas. Syftet är att stärka Sveriges förmåga och position inom kvantområdet på lång sikt och utveckla svenska forskares och forskningsmiljöers attraktivitet som internationella samarbetspartners.

Kvantområdet är under stark utveckling och flera globala aktörer gör nu stora investeringar. Regeringen ger därför Vetenskapsrådet i uppdrag att ta fram ett underlag på hur en nationell kvantstrategi skulle kunna utformas. Underlaget ska innehålla strategiska mål och initiativ för en potentiell svensk kvantstrategi med utgångspunkt i forskning, utbildning, innovation, kommersialisering och forskningsinfrastruktur i syfte att utvärdera förutsättningar för ökad samordning och att accelerera svenska insatser.

– För att möta den snabba utvecklingen inom området och den stora genomslagskraft som kvant kommer att få tar regeringen genom uppdraget till Vetenskapsrådet det första steget mot en svensk kvantstrategi. Sverige har stark forskning inom kvantteknologi men nationell samordning och investeringar behövs för att maximera nyttan av detta framväxande område, säger utbildningsminister Mats Persson.

Vetenskapsrådet ska bland annat beakta vilka forsknings- och innovationsområden inom kvantområdet som Sverige redan är framstående i samt hur teoretisk och tillämpad kvantforskning skulle kunna accelereras inom ramen för nuvarande forskningsprogram för att öka kunskapen om möjliga användningsområden som kan bidra till samhällsutveckling och konkurrenskraft. En viktig aspekt är kvantteknikens säkerhets- och försvarspolitiska betydelse samt dess konsekvenser för krav på skyddsåtgärder, utveckling av globala standarder och internationella samarbeten. Myndigheten ska också beakta hur internationella partnerskap och samarbete i multilaterala organisationer kan bidra till kvantutvecklingen i Sverige samt vilka intressen Sverige har i EU:s politik på området och i Nato-samarbetet.

– Tekniken måste utvecklas i linje med de demokratiska värderingarna, skydda medborgares integritet och stärka konkurrenskraften. Det görs bäst genom samarbeten med likasinnade länder inom EU och Nato och med andra demokratier, säger Mats Persson.

Myndighetens underlag ska också behandla samarbeten mellan industri och offentlig sektor. Det kan exempelvis handla om att skapa incitament för privata investeringar i kvanttekniker och undersöka offentligt-privata forskningsinitiativ för att påskynda utveckling och kommersialisering.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 oktober 2024.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...