Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Utbildningsministern tog emot Folkbildningsutredningens betänkande

Publicerad

I dag, den 13 juni, överlämnade regeringens särskilda utredare Christer Nylander Folkbildningsutredningens betänkande ”Bildning, utbildning och delaktighet – folkbildningspolitik i en ny tid (SOU 2024:42)” till utbildningsminister Mats Persson.

– Detta är en viktig utredning för att säkra folkbildningen för framtiden. Det har funnits återkommande problem med fusk och felaktigheter inom studieförbundens verksamheter och utredningen föreslår flera åtgärder för att stärka kontrollen och öka transparensen. Förslagen kommer förhoppningsvis få ordning på problemen så att folkbildningen kan fokusera på det viktiga arbetet som görs, inte minst för grupper med funktionsvariation, säger utbildningsminister Mats Persson.

Folkbildningsutredningen har haft ett brett uppdrag att föreslå ändringar som syftar till att säkerställa en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av statsbidraget till folkbildningen samtidigt som avsikten med uppdraget varit att folkbildningen ska ges de bästa förutsättningar att verka framöver. En övergripande fråga har varit att analysera den nuvarande styr- och fördelningsmodellen för statsbidraget i syfte att göra den mer ändamålsenlig, transparent och förutsägbar samt minska risken för fusk och felaktigheter.

Utredningens förslag omfattar även

  • ett nytt mål och en ny målstruktur för folkbildningspolitiken
  • indikatorer för uppföljning av folkbildningen
  • en ny modell för regelbunden uppföljning och utvärdering av statsbidraget till folkbildningen
  • förstärkt kontroll av statsbidraget
  • en ny modell för statlig medverkan vid revision av Folkbildningsrådet och SISU Idrottsutbildarna
  • en ordning för återtag av statsbidrag och hantering av oförbrukade medel.

Utredningens samtliga förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2026.

Presskontakt

Marcus Nilsen
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-526 90 97
e-post till Marcus Nilsen
Laddar...