Hoppa till huvudinnehåll

Sverige ska identifiera strategiskt viktiga tekniker

Publicerad

Regeringen ger Vinnova i uppdrag att leda en process för att identifiera och föreslå strategiskt viktiga tekniker för Sverige. Uppdraget ska resultera i ett kunskapsunderlag till regeringen för framtida insatser som stärker Sveriges konkurrenskraft och näringslivets investeringar i forskning och utveckling.

Framväxande och annan strategiskt viktig teknik står alltmer i centrum för global geopolitisk konkurrens. Teknikutvecklingen har också utrikes- och säkerhetspolitiska dimensioner - många länder agerar alltmer med en politisk agenda i dessa frågor. Detta leder till att den internationella konkurrensen hårdnar också för svensk industri. 

Regeringen ser därför behov av att långsiktigt säkra investeringar i forskning och utveckling i Sverige. Det ska bland annat ske genom att Vinnova, i samarbete med näringslivet och andra berörda aktörer, ska identifiera områden att tillsammans kraftsamla kring. Att Sverige har världsledande teknik innebär globalt inflytande och möjlighet att attrahera såväl talang som utländska investeringar. Det innebär också att arbetstillfällen inom de branscher som blir viktiga i framtiden skapas i Sverige. 

– Det som står på spel är vem som kommer att sätta framtidens standarder och utforma marknaderna och vem som kommer att behöva anpassa sig. Sverige måste våga välja och prioritera för att nå excellens, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Sverige är och har länge varit en framstående forsknings- och tekniknation, men för att hänga med i dagens snabba teknikutveckling behöver vi göra strategiska vägval. Det är avgörande för att vi även framöver ska kunna var ett ingenjörsland och en stark tekniknation, säger utbildningsminister Mats Persson.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2024. Under processen ska Vinnova inhämta synpunkter från berörda aktörer.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Laddar...