Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nya åtgärder för att stärka STEM-området

Publicerad

I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera en STEM-strategi som syftar till att Sverige ska få fler personer med gedigna kunskaper inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Flera åtgärder har redan vidtagits för att stärka STEM-området och nu har regeringen fattat beslut om ytterligare uppdrag.

För att ytterligare stärka förutsättningar för att fler ska påbörja, och fullfölja, en STEM-utbildning har regeringen gett Kungl. Tekniska högskolan, Lunds universitet, Högskolan i Borås och Högskolan Väst i uppdrag att vidta åtgärder för högskolepedagogisk utveckling i ingenjörsutbildningarna, med särskild inriktning på att öka kvaliteten i matematikkurserna.

– Sverige som ingenjörsland måste säkerställa att vi även i framtiden kommer att ha rätt kompetenser för att möta samhällets behov. I dag är genomströmningen alltför låg inom till exempel ingenjörsutbildningarna, vilket är en utveckling vi behöver bryta. En förutsättning för att göra det är genom att stärka matematikkunskaperna, vilket kan få fler att fullfölja sin utbildning och ta examen, säger utbildningsminister Mats Persson.

Regeringen har också beslutat om en satsning för att öka kvaliteten i undervisningen för försöksverksamheten med kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för blivande lärare. Utbildningen vänder sig till akademiker som yrkesväxlar till lärare och kvalitetssatsningen ska gälla dem som studerar till grundlärare i matematik respektive svenska samt ämneslärarexamen i matematik.

Regeringen vill också ge Skolverket i uppdrag att utreda hur fler elever inom gymnasial utbildning kan få intresse för och bli behöriga för att studera vidare på utbildningar inom STEM-området.

– Vi behöver göra mer för att fler unga tjejer ska upptäcka alla möjligheter som finns genom att läsa en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning. För att fortsätta vara en framstående forsknings- och tekniknation är det viktigt att öka ungas intresse för just teknik, matematik och naturvetenskap, säger skolminister Lotta Edholm.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult
Laddar...