Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Stockholms universitet ska genomföra prov för tillträde till ukrainsk högskoleutbildning även i år

Publicerad

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har Sverige på olika sätt stöttat Ukraina. Det ukrainska utbildningsdepartementet har efterfrågat stöd för att organisera och genomföra tillträdesprov för ukrainska medborgare i Sverige. För tredje året i rad ger regeringen Stockholms universitet i uppdrag att genomföra proven.

– Sveriges stöd till Ukraina är fortsatt starkt. Därför ställer vi självklart upp och stöttar i arbetet med att ge ukrainska medborgare som flytt till Sverige möjlighet att delta i proven så att de kan ansöka till ukrainsk högskoleutbildning. Välutbildade personer kommer att vara oerhört viktiga för landets framtid och återuppbyggnad, säger utbildningsminister Mats Persson.

Tillträde till högskolor i Ukraina har tidigare genomförts baserat på nationella standardiserade prov i syfte att säkerställa en rättvis antagning till högskoleutbildning. På grund av det långvariga kriget i landet är det inte möjligt att genomföra centraliserade prov på det traditionella sättet. Med anledning av detta har det ukrainska parlamentet sedan tillträdesomgången 2022 ändrat tillvägagångssättet till ett datorbaserat prov. För att kunna antas till utbildning behöver de sökande bli godkända på särskilda tillträdesprov för olika utbildningsnivåer.

Det ukrainska utbildningsdepartementet har de senaste åren efterfrågat stöd från Sverige att genomföra tillträdesproven och Stockholms universitet har på uppdrag av regeringen genomfört proven 2022 och 2023. Nu har regeringen beslutat att universitet ska genomföra proven även under 2024. I uppdraget ingår att tillhandahålla lokaler och provvakter, genomföra de kontroller som är nödvändiga för att identifiera provdeltagarna, vidareförmedla resultaten och andra liknande och nödvändiga åtgärder.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...