Hoppa till huvudinnehåll

Lotta Edholm

Skolminister

Utbildningsdepartementet

”Skolan måste tillbaka till grunderna. Mycket kan bli bättre i skolan med mer ordning och färre experiment. Särskilt för de barn som behöver skolan mest.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Lotta Edholm

 • Sverige sämst i Europa på klassrumsdisciplin visar siffror från OECD

  Foto: Matilda Nehlmark/Regeringskansliet

  Problem med stök, buller och bristande studiero i klassrummet är vardag för många av Sveriges elever och lärare. Statistik från OECD visar att Sverige är det land i Europa som har sämst klassrumsdisciplin. Regeringen vidtar en rad åtgärder för att komma till rätta med problemen.

 • Allvarligt att 30 procent av eleverna störs av mobiler under lektionstid

  Foto: Fredrik Storm/Regeringskansliet

  Ungas användning av mobiler under skoltid påverkar deras studieresultat på ett negativt sätt. Det var temat när skolminister Lotta Edholm deltog i ett seminarium arrangerat av OECD som samlade beslutsfattare och experter från olika länder för att diskutera skärmanvändningen i klassrummet och konsekvenserna av skärmförbud.

  – Den svenska regeringen ser att en mobilfri miljö i skolan är rätt väg att gå. Utgångspunkten ska vara att skoldagen är mobilfri, säger skolminister Lotta Edholm.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Regeringen vill se bättre förutsättningar för rektorer

(Ny version) Rektorernas ledarskap spelar en central roll för förskolans och skolans kvalitet. I dag får rektorerna inte alltid goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska se över hur rektorerna i förskolan och skolan kan få bättre förutsättningar.

Foto: Johnér Bildbyrå

Skol­ministern bjuder in Sveriges Lärare och SKR till dialog om reglering av lärarnas undervisningstid samt tid till för- och efterarbete

Att ha ordentlig tid att planera och följa upp sin undervisning är helt centralt för lärarnas möjligheter att bedriva en god undervisning. Det är tid som i dag ofta saknas. Regeringen avser därför att utreda en reglering av lärares undervisningstid samt tid till för- och efterarbete och bjuder in Sveriges Lärare och SKR till dialog.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Skolverket ska kartlägga hur kriminalitet i närområdet påverkar skolan

Insatser som riktar sig till barn och unga är avgörande i det brottsförebyggande arbetet och här kan skolan spela en viktig roll. Regeringen har därför gett Skolverket i uppdrag att kartlägga hur skolan påverkas av kriminalitet i närområdet, exempelvis i form av kriminella nätverk och grupperingar.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Stärkt stöd till skolor för att minska skolfrånvaron för elever med NPF-diagnoser

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd och autism kan vara en riskfaktor för långvarig skolfrånvaro om eleverna inte får rätt stöd i skolan. Många skolledare vill ha ett mer konkret och verksamhetsanpassat myndighetsstöd och regeringen ger därför Specialpedagogiska skolmyndigheten ett nytt uppdrag.

Innehåll från Lotta Edholm

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 193 träffar.

Laddar...