Hoppa till huvudinnehåll

Lotta Edholm

Skolminister

Utbildningsdepartementet

”Skolan måste tillbaka till grunderna. Mycket kan bli bättre i skolan med mer ordning och färre experiment. Särskilt för de barn som behöver skolan mest.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Lotta Edholm

 • Allvarligt att 30 procent av eleverna störs av mobiler under lektionstid

  Foto: Fredrik Storm/Regeringskansliet

  Ungas användning av mobiler under skoltid påverkar deras studieresultat på ett negativt sätt. Det var temat när skolminister Lotta Edholm deltog i ett seminarium arrangerat av OECD som samlade beslutsfattare och experter från olika länder för att diskutera skärmanvändningen i klassrummet och konsekvenserna av skärmförbud.

  – Den svenska regeringen ser att en mobilfri miljö i skolan är rätt väg att gå. Utgångspunkten ska vara att skoldagen är mobilfri, säger skolminister Lotta Edholm.

 • Regeringen vill se bättre förutsättningar för rektorer

  Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

  (Ny version) Rektorernas ledarskap spelar en central roll för förskolans och skolans kvalitet. I dag får rektorerna inte alltid goda förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska se över hur rektorerna i förskolan och skolan kan få bättre förutsättningar.

Foto: Johnér Bildbyrå

Skol­ministern bjuder in Sveriges Lärare och SKR till dialog om reglering av lärarnas undervisningstid samt tid till för- och efterarbete

Att ha ordentlig tid att planera och följa upp sin undervisning är helt centralt för lärarnas möjligheter att bedriva en god undervisning. Det är tid som i dag ofta saknas. Regeringen avser därför att utreda en reglering av lärares undervisningstid samt tid till för- och efterarbete och bjuder in Sveriges Lärare och SKR till dialog.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Skolverket ska kartlägga hur kriminalitet i närområdet påverkar skolan

Insatser som riktar sig till barn och unga är avgörande i det brottsförebyggande arbetet och här kan skolan spela en viktig roll. Regeringen har därför gett Skolverket i uppdrag att kartlägga hur skolan påverkas av kriminalitet i närområdet, exempelvis i form av kriminella nätverk och grupperingar.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Stärkt stöd till skolor för att minska skolfrånvaron för elever med NPF-diagnoser

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd och autism kan vara en riskfaktor för långvarig skolfrånvaro om eleverna inte får rätt stöd i skolan. Många skolledare vill ha ett mer konkret och verksamhetsanpassat myndighetsstöd och regeringen ger därför Specialpedagogiska skolmyndigheten ett nytt uppdrag.

Skolminister Lotta Edholm i bilateralt möte med Danmarks barn- och utbildningsminister Mattias Tesfaye.
Skolminister Lotta Edholm i bilateralt möte med Danmarks barn- och utbildningsminister Mattias Tesfaye. Foto: Elin Söderholm/Regeringskansliet

Skol­minister Lotta Edholm i möte med Danmarks barn- och utbildnings­minister om skärmanvändning i skolan

Skolminister Lotta Edholm besökte måndag den 13 maj Bryssel för att träffa Danmarks barn- och utbildningsminister och delta i ett ministerrådsmöte.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Ny kompetensutveckling ska bygga på vetenskapligt belagda undervisningsmetoder

Det är viktigt att lärare och förskollärare får tillgång till relevant fortbildning och kompetensutveckling. Nu ger regeringen Skolverket i uppdrag att förbereda för en ny form av fortbildning för förskollärare och lärare som ska ge kunskaper om vetenskapligt belagda undervisningsmetoder för språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling. Skolverket ska också ta fram en ny modell för kompetensutveckling för ämnesdidaktisk fördjupning som ska ge deltagarna möjlighet att utveckla sin kompetens på egen hand.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Utbildningen till barnskötare ska bli mer ändamålsenlig

Barnskötare är den största yrkesgruppen i förskolan och spelar en viktig roll för barnens trygghet, omsorg och sociala utveckling. Det är i dag för stor variation på de utbildningar till barnskötare som finns. Utbildningarna behöver bli mer anpassade till det arbete som väntar de studerande efter utbildningen.

Statsministern och skolministern under en pressträff på en förskola.
Statsminister Ulf Kristersson och skolminister Lotta Edholm. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Stats­ministern och skol­ministern besökte förskola i Botkyrka

Måndag den 29 april besökte statsminister Ulf Kristersson och skolminister Lotta Edholm förskolan Humlan i Botkyrka kommun. I samband med besöket presenterade de regeringens planer på att tillsätta en utredning om obligatorisk språkförskola och likvärdig förskola av god kvalitet, där språkkrav för förskolans personal kommer bli en viktig del.

Foto: Johnér Bildbyrå

Elever med mer omfattande behov av särskilt stöd ska få mer likvärdigt stöd

Systemet med tilläggsbelopp ska bli mer likvärdigt, rättvist och rättssäkert över hela landet, så att barn och elever kan få det stöd de behöver. Dagens regelverk är för otydligt och tillämpas på olika sätt.

Innehåll från Lotta Edholm

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 188 träffar.

Laddar...