Hoppa till huvudinnehåll

Skolminister Lotta Edholm i möte med Danmarks barn- och utbildningsminister om skärmanvändning i skolan

Publicerad

Skolminister Lotta Edholm besökte måndag den 13 maj Bryssel för att träffa Danmarks barn- och utbildningsminister och delta i ett ministerrådsmöte.

  • Skolminister Lotta Edholm i bilateralt möte med Danmarks barn- och utbildningsminister Mattias Tesfaye.

    Skolminister Lotta Edholm i bilateralt möte med Danmarks barn- och utbildningsminister Mattias Tesfaye.

    Foto: Elin Söderholm/Regeringskansliet

  • Skolminister Lotta Edholm pratar med Bulgariens nya EU-kommissionär Iliana Ivanova.

    Under ministerrådsmötet fick skolministern fick även möjlighet att träffa Iliana Ivanova, Bulgariens nya EU-kommissionär med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdom.

    Foto: Elin Söderholm/Regeringskanlsiet

Skolministern träffade Danmarks barn- och utbildningsminister Mattias Tesfaye i ett bilateralt möte för att diskutera behovet av minskad skärmtid och ländernas olika satsningar på att begränsa skärmanvändningen i skolan. I Danmark har man lagt fram flera förslag på området, bland annat att införa mobilfria skol- och fritidsaktiviteter och spärrad tillgång till irrelevanta webbplatser.

– Sverige och Danmark har liknande utmaningar när det gäller skärmanvändning och det var därför mycket intressant att få ta del av Danmarks lärdomar på området. Vi vet att elever lär sig att läsa, skriva och räkna bäst genom analoga aktiviteter i analoga miljöer. Att begränsa skärmanvändningen i skolan är därför av yttersta vikt för att vi ska kunna vända svenska elevers försämrade kunskapsresultat, säger skolminister Lotta Edholm.

Danmarks barn- och utbildningsminister intresserade sig även för den svenska regeringens arbete med akutskolor.

AI i fokus på ministerrådsmötet

Under ministerrådsmötet träffades EU:s ministrar på utbildningsområdet för att bland annat hålla en riktlinjedebatt om artificiell intelligens inom utbildning. AI kommer att påverka det framtida kompetensbehovet i samhället och utbildningsinstitutioner behöver därför följa med i utvecklingen för att anpassa såväl utbildningsinnehåll som utbildningsutbud. Det behövs ett fortsatt kunskapsutbyte mellan medlemsstaterna, för att diskutera och utbyta erfarenheter om lyckade nationella insatser och möjliga åtgärder på EU-nivå. Ministrarna antog även bland annat rådsrekommendationen ”Europa på väg” om möjligheter till rörlighet i utbildningssyfte för alla.

Laddar...