Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens prioritering: Säkerhetspolitiska läget

Europa och Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut. Tre centrala uppgifter för Sveriges säkerhets- och försvarspolitik är att rusta upp totalförsvaret, lägga om säkerhets- och försvarspolitiken samt att stötta Ukraina.

  • Om säkerhetspolitiska läget

    Ryssland har visat sig vara villigt att ta stora politiska och militära risker och har visat prov både på brutalitet och uthållighet. Rysslands agerande innebär ett strukturellt och långsiktigt kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge i Sveriges närområde. Det får omfattande och långtgående konsekvenser för Sveriges säkerhet. En direkt följd av detta är att Sverige har gått med i Nato och just nu genomför en kraftig upprustning av försvaret. Samtidigt ger Sverige ett omfattande stöd till Ukraina.

Regeringens prioriteringar

Inom ramen för prioriteringarna ska politiska reformer utarbetas och genomföras för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem.

Åtgärder i fokus

Foto: Jonas Helmersson / Försvarsmakten

Totalförsvaret upprustas

Regeringen genomför den största upprustningen av vårt totalförsvar sedan 1950-talet. En ministerpost för civilt försvar har inrättats. Beslut har fattats om att tillsätta en försvarsberedning som bland annat ska lämna förslag på större krigs- och grundorganisation. I den högre ambitionsnivån ingår ett försvarsanslag som motsvarar två procent av BNP 2024 enligt Natos sätt att räkna.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Säkerhets- och försvarspolitiken läggs om

Regeringen gör den största omläggningen av Sveriges säkerhets- och försvarspolitik i modern tid genom Sveriges medlemskap i Nato. Sverige blev medlem i Nato den 7 mars 2024 och ska vara en solidarisk, engagerad och trovärdig allierad och som sådan bidra till Natos avskräcknings- och försvarsåtgärder.

Foto: Dmitry Zvolskiy/Pexels

Stöd till Ukraina

Regeringen stödjer Ukraina så att landet kan segra och återta sin fulla frihet och territoriella integritet. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige utökat sitt humanitära och militära stöd till Ukraina i flera omgångar och bistår också med ekonomiskt stöd, civil krishantering och stöd till Ukrainas reformarbete och återuppbyggnad.

Innehåll om regeringens prioritering: Säkerhetspolitiska läget

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 338 träffar.

Laddar...