Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens prioritering: Tillväxt och hushållsekonomi

En av regeringens främsta prioriteringar är att bekämpa inflationen och lätta på kostnadstrycket för hushållen. Regeringen jobbar också för att skapa bättre förutsättningar för ekonomin att växa på sikt. En god ekonomisk tillväxt lägger grunden för ett samhälle som växer och blir starkare – ett samhälle där fler människor försörjer sig själva och bidrar till de investeringar i rättsväsendet, försvaret och välfärden som är nödvändiga.

Ansvariga statsråd
Elisabeth Svantesson
Ansvariga departement
Finans­departementet
  • Om tillväxt och hushållsekonomi

    Sverige befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge med den högsta inflationen på 30 år. De stigande priserna pressar hushåll och företag men också välfärden. Om inflationen biter sig fast på en hög nivå under en längre tid kommer människor som redan i dag kämpar för att få ekonomin att gå runt att få det ännu tuffare. Sannolikt skulle det också leda till långvariga skador på ekonomin.

    Regeringens plan för att hantera det besvärliga läget i ekonomin består av tre delar. Det handlar bland annat om att bedriva en återhållsam finanspolitik för att inte riskera att inflationen blir ännu högre. Regeringen stöttar också hushållen och välfärden ekonomiskt.

Regeringens prioriteringar

Inom ramen för prioriteringarna ska politiska reformer utarbetas och genomföras för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem.

Åtgärder i fokus

Foto: Thyra Brandt/Folio

Ökad tillväxt

Regeringen genomför reformer för ökad tillväxt. Det handlar exempelvis om att ta bort hinder som tynger den så kallade produktiviteten i ekonomin, alltså värdet som skapas av varje investerad krona eller arbetad timme. Med en god produktivitetstillväxt ökar reallönerna och företagens konkurrenskraft. Det leder också till att varje investerad skattekrona genererar bättre kvalité i välfärden.

Foto: Westend61/Folio

Arbetslinjen ska återupprättas

Om Sverige ska lyckas lösa samhällsproblemen behöver arbetsmarknaden fungera bättre än i dag. Allt för många människor riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet vilket leder till ökat utanförskap. Särskilt bland de som är födda i ett annat land. En förutsättning för den svenska välfärdsmodellen är att alla som kan arbeta anstränger sig för att få ett arbete. Därför måste det alltid löna sig mer att arbeta än att försörja sig på bidrag.

Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT

Uppmuntrad företagsamhet och entreprenörskap

En stor andel av de nya jobben i Sverige växer fram i unga och innovativa företag. Sverige ska vara ett land som uppmuntrar företagsamhet och entreprenörskap. Regeringen vill säkerställa att företagens skatteregler är konkurrenskraftiga i ett internationellt perspektiv och skapa bättre förutsättningar för bolag som vill växa och rekrytera ny kompetens.

Foto: Maskot/TT

Skärpt kontroll över hantering av skattemedel och utbetalning av bidrag

Varje skattekrona ska används effektivt. Skattebetalarnas pengar ska inte gå till finansiering av organiserad brottlighet. Därför skärper regeringen kontrollen över utbetalningen av bidrag. En viktig pusselbit i detta arbete är den nya Utbetalningsmyndigheten, som påbörjar sitt arbete vid årsskiftet 2024. För att öka effektiviteten i statsförvaltningen påbörjas ett arbete för att slå ihop ett antal myndigheter.

Innehåll om Tillväxt och hushållsekonomi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 10 träffar.

Laddar...