Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Carl-Oskar Bohlin deltar i RIF-möte i Luxemburg

Publicerad

Den 13–14 juni hålls möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) som äger rum i Luxemburg. Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin kommer att delta vid en ministerdiskussion om krisberedskap och krishantering på EU-nivå den 13 juni.

Belgien är ordförande i EU:s ministerråd våren 2024 och en av ordförandeskapets prioriteringar är att stärka EU:s krisberedskap och krishantering. I samband med det kommande RIF-rådet som äger rum den 13–14 juni avser EU:s medlemsländer att diskutera hur EU:s beredskap och krishantering kan stärkas.

– Givet utvecklingen med flera parallella, gränsöverskridande och sektorsövergripande kriser och mot bakgrund av det allvarliga säkerhetspolitiska läget, är det viktigt att stärka EU:s arbete med krisberedskap och krishantering i bred mening. Erfarenheterna från Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina understryker att EU:s beredskap behöver stärkas, med särskilt fokus på olika former av antagonistiska hot och en ansats som utgår från hela samhället, säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Presskontakt

Cornelia Norman
T.f. pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-804 34 48
e-post till Cornelia Norman

Kommenterad dagordning

Inför möten i ministerrådet lämnar regeringen en kommenterad dagordning till riksdagens EU-nämnd. Dagordningen innehåller kortfattade uppgifter om rådsmötets dagordningspunkter, vad rådet förväntas göra och förslag till svensk ståndpunkt.

Om RIF-mötet den 13-14 juni

Mer information om mötet och dagordningen finns på ministerrådets webbplats. Där kommuniceras även de viktigaste resultaten efter mötet och du kan ta del av bilder, videomaterial och doorsteps från mötet.

Laddar...