Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens prioritering: Skola

Skolan måste tillbaka till grunderna. Vi behöver mer ordning i klassrummet och mer ordning i skolsystemet. Vi behöver återupprätta en stark kunskapsskola med fokus på faktakunskaper och förmågor som att läsa, skriva och räkna. Vi behöver en trygg skola med tydliga förväntningar. Det är bra för alla – och särskilt för de barn som behöver skolan mest.

Ansvariga statsråd
Mats Persson
Lotta Edholm
Ansvariga departement
Utbildnings­departementet
  • Om skolan

    Det som sker i klassrummen i dag avgör hur Sverige ser ut i morgon. Därför är skolan en av regeringens prioriteringar.

    Det är mycket som fungerar med svensk skola. Men det är också mycket som kan bli mycket bättre. För många barn i Sverige saknar grundläggande kunskaper: att räkna, skriva och läsa längre texter. I dagens skola får skärmtid för stort utrymme och lästid för litet. Skolan har kunskapskrav som är otydliga och inte är anpassade för barns kognitiva förmåga. Det finns en missriktad välvilja i att alla elever – oavsett behov – ska sitta i samma klassrum.

Regeringens prioriteringar

Inom ramen för prioriteringarna ska politiska reformer utarbetas och genomföras för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem.

Aktuellt om regeringens arbete med skolan

  • Regeringen vill göra det lättare för elever att få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

    Foto: Johnér Bildbyrå

    Många högpresterande elever får inte en undervisning som är tillräckligt stimulerande. För att möta de här elevernas behov föreslår regeringen i en lagrådsremiss att elever lättare ska få läsa på en högre nivå inom ramen för sin vanliga grundskoleutbildning och att gymnasieelever ska kunna läsa i snabbare takt. Försöksverksamhet med spetsutbildningarna i grund- och gymnasieskolan kommer också att permanentas.

Genomförda åtgärder

Här kan du läsa om hur regeringen, i samarbete med Sverigedemokraterna, arbetar med att utarbeta och genomföra politiska reformer för att utveckla den svenska skolan.

Åtgärder i fokus

Foto: Johnér Bildbyrå

Skolan ska tillbaka till grunderna

Fokus ska ligga på grundläggande färdigheter som att läsa, skriva och räkna. Regeringen gör därför satsningar för att skolor ska ha fler läroböcker och mindre skärmtid. Forskning visar att analoga verktyg ger bäst förutsättningar för barn att lära sig läsa, skriva och räkna. Ett arbete görs också för att få mer och bättre anpassad undervisningstid och för att lärare ska kunna lägga mindre tid på administration.

Foto: Johnér Bildbyrå

Det behövs mer ordning i klassrummet

Skolmiljön ska präglas av ordning, trygghet och studiero. Regeringen vill ha ett stärkt ledarskap i skolan och skapa bättre förutsättningar för skolor och andra aktörer att arbeta tillsammans för en tryggare skola. Befogenheterna för rektorer och lärare ska öka. Läraren beslutar hur undervisningen ska planeras och genomföras. Kravet på skriftlig dokumentation av mindre långtgående disciplinära åtgärder tas bort.

Foto: Johnér Bildbyrå

Det behövs mer ordning i skolsystemet

Regeringen vill ha ett skolsystem med betydligt skärpta krav på fristående skolor och förskolor, ett system där betygen går att lita på och där varken vinst eller religion går före elevernas rätt till en utbildning av hög kvalitet. Orättvisa betyg måste upphöra. För att förtroendet för skolsystemetet ska öka måste betyg och meritvärden i grundskolan och på gymnasial nivå rättvist spegla elevernas kunskaper.

Innehåll om regeringens prioritering: Skola

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 64 träffar.

Laddar...