Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens prioritering: Klimat och energi

Sverige ska föra en ambitiös och effektiv klimatpolitik för att klara klimatmålet att nå hela vägen till nettonollutsläpp 2045. Regeringen lägger nu om energi- och klimatpolitiken, satsar på ny kärnkraft och tar ett helhetsgrepp för att främja industrins gröna omställning, långsiktigt förbättra näringslivets förutsättningar och stärka konkurrenskraften. Regeringen satsar därför på elektrifiering så att industrin och transportsektorn kan ställa om. En viktig del i omställningen är att bygga ut laddinfrastruktur i hela landet för alla typer av fordon.

  • Om klimat och energi

    Utbyggnaden av elproduktionen och klimatomställningen hänger ihop samtidigt som näringslivets gröna omställning stärker Sveriges konkurrenskraft och bidrar till tillväxten. För att klara den gröna omställningen behöver Sverige kraftigt öka produktionen av fossilfri el, stärka försörjningstryggheten så att hushåll och företag kan få el när de behöver, där de behöver till rimliga priser. Sverige behöver därför planera för att kunna möta ett elbehov om minst 300 terawattimmar (TWh) år 2045. Näringslivet och transportsektorn behöver få rätt förutsättningar så att gröna innovationer kan förverkligas. För att göra det lättare för företag att ställa om, behövs också förenklade och effektivare tillståndsprocesser för miljöprövning.

Regeringens prioriteringar

Inom ramen för prioriteringarna ska politiska reformer utarbetas och genomföras för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem.

Åtgärder i fokus

Foto: Jens Lindström/Skandinav/ TT

100 procent fossilfri energi – för Sveriges hushåll och företag

När efterfrågan på el fördubblas krävs mer fossilfri energi. Regeringen tar fram en färdplan för att en effektiv och kraftfull utbyggnad av kärnkraften ska genomföras i så snabb takt som möjligt. En energipolitisk inriktningsproposition kommer att lämnas under riksdagsåret.

Foto: Svenska Institutet

En effektiv klimatomställning för Sverige

Energi och klimat hänger ihop – denna insikt vägleder Sveriges nationella och internationella klimatpolitik. Under det svenska ordförandeskapet i EU fördes ett av världens mest ambitiösa klimatpaket i hamn: Fit for 55. Klimatpaketet tas nu vidare in i arbetet med en uppdaterad nationell klimatpolitik.

Foto: TT

Grön industri – för ett konkurrenskraftigt Sverige

Det svenska näringslivet ska ges förutsättningar att vara ledande i den gröna omställningen. Sverige behöver högre tillväxt, bli mer konkurrenskraftigt och än mer attraktivt som investeringsland. Det kräver stora investeringar i fossilfri energi, forskning och innovation samt kompetensförsörjning.

Innehåll om Klimat och energi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 19 träffar.

Laddar...