Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens prioritering: Kriminalitet

Regeringen lägger nu om rättspolitiken. Målet är att öka tryggheten, att förebygga att fler unga dras in i kriminalitet, att fler brott utreds och leder till lagföring samt att bekämpa den grova och organiserade brottsligheten. Det handlar bland annat om effektivare verktyg till brottsbekämpande myndigheter, ett grundläggande perspektivskifte från gärningsman till brottsoffer och samhällets berättigade behov av skydd, och om tidigare och tydligare insatser mot barn och unga som begår brott.

Ansvariga statsråd
Gunnar Strömmer
Ansvariga departement
Justitie­departementet
  • Om kriminalitet

    Den grova och organiserade brottsligheten är systemhotande. För brottsoffren och deras anhöriga är den förödande samtidigt som den hotar det fria och öppna samhället. Förra året hade Sverige 62 dödsskjutningar. Det är mer än sex gånger så många som våra nordiska grannländer - tillsammans. Polismyndigheten har uppskattat att 30 000 personer förekommer i eller i anslutning till de kriminella nätverken och att tre nya personer tillkommer varje dag. Att återupprätta tryggheten i Sverige är vår tids stora frihetsfråga. Därför är kampen mot organiserad brottslighet en av regeringens absolut viktigaste uppgifter.

Regeringens prioriteringar

Inom ramen för prioriteringarna ska politiska reformer utarbetas och genomföras för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem.

Åtgärder i fokus

Foto: Henrik Isaksson/TT

Ökade resurser och effektivare verktyg till de brottsbekämpande myndigheterna

För att komma till rätta med den grova och organiserade brottsligheten måste fler brott utredas, klaras upp och lagföras. Länge har polistätheten varit för låg, och polis och åklagare har haft otillräckliga verktyg.

Regeringen ger rättsväsendet och de brottsbekämpande myndigheterna kraftigt ökade resurser och har tagit flera initiativ för att ge de brottsbekämpande myndigheterna effektivare verktyg.

Foto: Krister Hansson/Aftonbladet/TT

Skärpta straff för att stärka brottsoffer och skydda samhället

Regeringen genomför just nu ett perspektivskifte från gärningsman till brottsoffer och samhällsskydd. Allt för stor hänsyn tas i dag till gärningsmannens behov som stått i fokus för kriminalpolitiken.

Dagens påföljder ger inte samhället tillräckligt skydd och tillgodoser inte brottsoffers rätt till upprättelse. Regeringen har därför inlett en omfattande översyn av centrala delar av straffrätten.

Foto: Johan Nilsson/TT

Ett stärkt brottsförebyggande arbete och tydliga åtgärder för unga som begår brott

Den grova och organiserade brottsligheten går allt lägre ned i åldrarna. För att vända utvecklingen måste barn och unga som begår brott mötas av tidiga insatser och tydliga reaktioner från samhället. Sociala insatser måste sättas in långt innan barn begår sitt första brott, och när det första brottet begås måste samhällets signal vara tydligare än i dag.

Foto: TT

Kraftig expansion av Kriminalvården

Regeringens omläggning av kriminalpolitiken handlar om att skydda samhället och ge brottsoffer upprättelse. Därför måste straffen skärpas – fler sitta i fängelse längre – och fler brott klaras upp. Kriminalvården kommer att behöva byggas ut kraftigt, och ges rätt förutsättningar att klara sitt uppdrag på kort och lång sikt. Därför fick Kriminalvården tidigt i uppdrag att beräkna platsbehovet av Tidöavtalets reformer.

Foto: TT

Krafttag mot mäns våld mot kvinnor

Våldet mot kvinnor och barn är ett lika allvarligt samhällsproblem som gängbrottsligheten. Tusentals flickor och kvinnor berörs, och våldet orsakar inte bara stort lidande utan får också ofta livslånga konsekvenser för dem som utsätts.

Målet är att inga barn, unga tjejer eller kvinnor ska tvingas begränsa sina liv. Därför har regeringen tagit flera initiativ för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Innehåll om Kriminalitet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 139 träffar.

Laddar...