Hoppa till huvudinnehåll
Foto: Astrakan/Folio, Maria Nilsson/Regeringskansliet

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val.

Under 2023 inledde regeringen arbetet med en livsmedelsstrategi 2.0. Som ett första steg i arbetet har fortsatta dialoger med livsmedelskedjans företrädare hållits för att fånga upp hur livsmedelsstrategin på bästa sätt kan utvecklas och genomföras för att stärka svensk konkurrenskraft.

Ansvariga statsråd
Peter Kullgren
Ansvariga departement
Landsbygds- och infrastruktur­departementet

En långsiktig livsmedelsstrategi för Sverige

Vision och mål

Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja, där den totala livsmedelsproduktionen ökar samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.

Handlingsplaner

År 2017 lanserades Handlingsplan del 1 med åtgärder som löpte till 2019. Den följdes sedan, 2019, av del 2 och 2021 av del 3, som båda innehåller satsningar fram till och med 2025.

Proposition

I propositionen föreslås en strategi för en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken politiken ska utformas fram till 2030.

  • Regeringen presenterar förslag om gårdsförsäljning av alkoholdrycker

    Regeringen går nu vidare med att införa gårdsförsäljning av småskaligt och hantverksmässigt producerade alkoholhaltiga drycker i Sverige, samtidigt som Systembolagets monopol värnas. En lagrådsremiss planeras bli beslutad i närtid.

Innehåll om En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 101 träffar.

Laddar...