Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelsstrategin 2.0 tema för första mötet med Livsmedelspolitiska rådet

Publicerad

Information och diskussion om arbetet med att utforma Livsmedelsstrategin 2.0 var temat när landsbygdsminister Peter Kullgren höll det första mötet med Livsmedelspolitiska rådet den 13 mars.

 • Livsmedelspolitiska rådet

  Livsmedelspolitiska rådet (Henrik Samuelsson saknas i bild)

  Foto: Jakob Lagerkranser/Regeringskansliet

 • Peter Kullgren i samtal med mötesdeltagare.

  Landsbygdsminister Peter Kullgren sade att han ser Livsmedelspolitiska rådet som en viktig åtgärd i arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0.

  Foto: Jakob Lagerkranser/Regeringskansliet

Livsmedelsstrategin 2.0 ska bli  en vidareförädling av Den nationella livsmedelsstrategin, som riksdagen fattade beslut om 2017. Målet med Livsmedelspolitiska rådet, som består av verkställande direktörer för några av de största livsmedelsindustriföretagen och branschorganisationerna, är att fånga upp tankar och idéer om hur Livsmedelsstrategin 2.0 bör utformas.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Peter Kullgren öppnade mötet med att säga att han ser Livsmedelspolitiska rådet som en viktig åtgärd i arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0.

– Det är viktigt för mig att höra från er vad ni ser att regeringen kan göra för att ge er förutsättningar till att öka er produktion. För det är ju det som Livsmedelsstrategin handlar om, att öka svensk livsmedelsproduktion, sade han.

Arbete med att analysera och vidareutveckla förslag pågår

Även under 2023 höll regeringen möten med företrädare för livsmedelssektorn och fick sammanlagt över 1 000 förslag som inspel till Livsmedelsstrategin 2.0. Ett arbete pågår i Regeringskansliet med att analysera och vidareutveckla förslagen, berättade landsbygdsministern.

– Det är ett komplext arbete, inte minst juridiskt utifrån svensk rätt och EU-rätten. Det är också viktigt att vi får till effektiva och ändamålsenliga åtgärder som leder till stärkt konkurrenskraft, bättre lönsamhet och därmed ökad livsmedelsproduktion i Sverige, sade han.

Kullgren konstaterade att det är av stor vikt att arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0 går i takt med andra viktiga processer och berättade att det just nu pågår ett arbete för att ta fram propositioner om såväl forskning och innovation som totalförsvaret, där det finns tydliga kopplingar till livsmedelsproduktionen. Ett regeringsbeslut om Livsmedelsstrategin 2.0 planeras därför under hösten 2024.

Höga ambitioner för konkurrenskraft såväl som hållbarhet

Kullgren lyfte fram att regeringen redan valt att gå vidare med flera åtgärder som syftar till att stärka konkurrenskraften i livsmedelskedjan. Till exempel att regeringen förstärkt EU:s krisstöd genom maximal nationell medfinansiering, förstärkt återbetalning av skatten för jordbruksdiesel, slopat indexeringen av drivmedelsskatter, infört fasta slakteriavgifter samt sänkt reduktionsplikten.

– De här åtgärderna kommer göra skillnad för lönsamheten och konkurrenskraften redan under 2024 och är ett led i att regeringen prioriterar arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0 väldigt högt, sade han.

Landsbygdsministern betonade att regeringen även har höga ambitioner när det gäller social och miljömässig hållbarhet i hela kedjan.

Om Livsmedelspolitiska rådet

Livsmedelspolitiska rådet består av:

 • Peter Kullgren, landsbygdsminister
 • Cecilia Kocken, vd Arla Foods
 • Lars Appelquist, vd HK Scan
 • Magnus Kagevik, vd Lantmännen
 • Jonas Tunestål, vd Scandi standard/Kronfågel
 • Henrik Samuelsson, vd Paulig/Santa Maria
 • Henrik Julin, vd Orkla
 • Katarina Tell, vd Cloetta
 • Anders Carlsson Jerndal, vd Pågen
 • Fredrik Spendrup, vd Spendrups
 • Sofie Eliasson Morsink, Coca Cola och ordförande Livsmedelsföretagen
 • Palle Borgström, ordförande Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Laddar...