Hoppa till huvudinnehåll

Landsbygdsministern diskuterade förutsättningarna för livsmedelsproduktionens utveckling med koppling till Livsmedelsstrategin 2.0

Publicerad

Hur förutsättningarna för svensk livsmedelsproduktion ska utvecklas på både kort och lång sikt. Det var temat när ett hundratal aktörer inom livsmedelsbranschen den 18 april samlades i Regeringskansliets lokaler på inbjudan av landsbygdsminister Peter Kullgren.

Peter Kullgren håller anförande
– Det är av stor vikt att arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0 går i takt med andra viktiga processer, sade landsbygdsminister Peter Kullgren. Foto: Jakob Lagerkranser/Regeringskansliet

Peter Kullgren inledde dagen med att prata om arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0 och relaterade initiativ från regeringen.

– Det är av stor vikt att arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0 går i takt med andra viktiga processer. Det pågår just nu ett arbete för att ta fram propositioner om såväl forskning och innovation som totalförsvaret, där finns tydliga kopplingar till livsmedelsproduktionen. 
– Och den kommande budgetpropositionen är givetvis mycket viktig i sammanhanget. Alla de här processerna behöver samordnas så bra som möjligt, och ett regeringsbeslut om Livsmedelsstrategin 2.0 planeras därför under hösten, sade han.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Fokus på att förenkla samt förbättra service och myndighetsbemötande

Kullgren lyfte fram att behovet av att förenkla, förbättra service och myndighetsbemötande har betonats i samtal med företrädare för livsmedelskedjan, och att det är viktigt att fokusera på för att öka konkurrenskraften hos företagen.

– Och att fokus i Livsmedelsstrategin 2.0 ska vara just förbättrad konkurrenskraft och även lönsamhet samt en mer robust livsmedelskedja har regeringen varit tydlig med, ända sedan vi kom i gång med arbetet.   

Regeringen har därför till exempel förstärkt EU:s krisstöd till jordbruket genom ökad nationell medfinansiering, berättade Kullgren. Återbetalning av skatten för jordbruksdiesel, slopat indexeringen av drivmedelsskatter, infört fasta slakteriavgifter samt sänkt reduktionsplikten var andra åtgärder han lyfte fram.

– De här åtgärderna kommer göra skillnad för lönsamheten och konkurrenskraften redan när vi går in i 2024, och de hade inte blivit av om regeringen inte prioriterat arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0 väldigt högt, sade han.

En process lika mycket som produkt

Efter landsbygdsministerns inledning följde en genomgång av pågående arbete med koppling till Livsmedelsstrategin 2.0 och därefter en paneldebatt med företrädare för livsmedelsbranschen.

Exempel på åtgärder för förenkling och stärkt konkurrenskraft

Dagen avslutades med ett anförande av statssekreterare Dan Ericsson. Ericsson betonade att arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0 inte bara är en produkt, utan lika mycket en process.

– Det är ett arbete som pågår hela tiden, och ni har under dagen idag fått höra en del av det som regeringen har gjort och gör för att den svenska livsmedelsproduktionen ska kunna öka. Listan kan göras betydligt längre men allt hinner inte nämnas här.

Han avslutade med att säga att han delar landsbygdsministerns erfarenhet av det stora engagemang som finns hos samtliga parter i arbetet.

– Det finns ett stort engagemang och vilja att bidra. Det bådar gott för framtiden och jag ser framför mig att vi i olika konstellationer kommer att fortsätta samlas för att diskutera vidare, sade han.

Laddar...